Lene Marlin

– Bygg ut NRKs distriktskontorer!

Det finnes gode musikkpolitiske argumenter for å bevare og styrke NRKs distriktskontorer, mener Erling Andersen i FONO – Foreningen Norske Plateselskaper. – Distriktssendingene har svært ofte vært en katalysator for å gjøre nye lokale talenter kjent i sitt område; artister som ofte har blitt landskjente i ettertid, skriver han i dette debattinnlegget. Nå frykter FONO at vi innen kort tid kan imøtese Topp 10 og lite annet i NRKs distriktssendinger, dersom det siste «luftehullet» for norske artister og utøvere tettes igjen.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Erling Andersen, leder FONOs mediakomité

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har ved å underkjenne NRK-styrets beslutning om nedleggelse/sammenslåing av flere distriktskontorer gitt kultur-Norge en håndsrekning. I neste omgang bør ministeren sørge for at NRK bygger ut sine eksisterende distriktskontorer ved å tilføre dem økte ressurser, og sørge for at distriktskontorene gis større sendeflater enn de råder over pr i dag.

En kulturbastion
Begrunnelsen for dette er at NRKs distriktssendinger i dag utgjør en bastion i forsvaret av norsk kultur, ikke minst musikkultur: NRKs distriktskontorer er de desidert flittigste brukere av norsk musikk blant norske radiostasjoner. I alle år har distriktskontorene hatt en andel norsk musikk på i gjennomsnitt over 50%, som uten sammenligning er «best i klassen» i norsk radio. Dette er enestående i en radio-verden der tendensen går stadig i retning av mindre og mindre bruk av norsk musikk. Verstingene er Radio1-kjeden og en del nærradioer, som praktisk talt ikke spiller norsk musikk, men inntil 100% angloamerikansk listepop. Paradoksalt nok, ettersom de opprinnelige intensjoner for nærradioene var at de skulle bidra til mangfold i eteren. Sett fra norske opphavsmenn og utøveres side er norsk radio i ferd med å anta en større og større grad av enfold, hvor nevnte sluttprodukt fra amerikansk underholdningsindustri er i ferd med å bli enerådende.

En katalysator
Så altså ikke med NRKs distriktskontorer. Her spilles ikke bare mye norsk musikk, men også mye musikk med lokal forankring: Distriktskontorene har og har hatt en svært viktig rolle i forhold til å «bære frem» nye norske talenter med lokalt særpreg. Disse er (naturlig nok) ofte fra distriktene, og distriktssendingene har svært ofte vært en katalysator for å gjøre nye lokale talenter kjent i sitt område, – artister som ofte har blitt landskjente i ettertid. Det er nok å nevne navn som Steinar Albrigtsen, Lene Marlin, Hellbillies, Vamp og DDE som eksempler på nettopp dette.

Ikke formatert
Distriktskontorene har inntil nå også vært forskånet fra den hardhendte formatering som rir norske radioer som en mare, og har dermed hatt mulighet for å fylle sin oppgave som formidler av nytt talent og lokalt/regionalt særpreg på fritt grunnlag. Dette gjelder ikke minst språklig, hvor artister som bruker dialekt som uttrykksform, gis mulighet til å uttrykke seg i etermedia, til glede for et stort publikum.

Mindre sendeflater?
Norske opphavsmenn, artister, musikere og produsenter har grunn til å glede seg over statsrådens inngripen i NRKs rasjonaliseringsiver. NRK-sjef Bernander og styret vil gjerne overbevise oss om at man ikke vil trappe ned den journalistiske delen av distriktssendingene. Det er mulig, men det er uomtvistelig at en storstilt sammenslåing, som vi trolig bare har sett starten på, kommer til å begrense distriktskontorenes sendeflater totalt sett.

Dette innebærer færre spilte minutter av norsk musikk på radio, mangfoldet blir nødvendigvis mindre, og formateringsspøkelset lurer i buskene. NRK har selv sagt at formatering av distriktssendingene er på trappene med det første, trolig har man allerede startet denne prosessen.

Politisk handlekraft
Så da kan vi vel imøtese Topp 10 og lite annet i NRKs distriktssendinger innen kort tid – og det siste «luftehullet» for norske artister og utøvere tettes igjen – hvis ikke norske kulturpolitikere kjenner sin besøkelsestid og stopper denne «markedstilpasningen» av den lisensfinansierte statskanalen.
Kulturministeren har i så måte gått foran med et godt eksempel.

FONO – Foreningen norske plateselskaper
Erling Andersen
Leder FONOs mediakomité

Om du vil spille videre på dette innlegget, kan du sende ditt bidrag på e-post til ballade@mic.no

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.