Styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Norsk musikkråd (Foto: CF Wesenberg)

– Breddekulturen fortsatt glemt

Skuffet over revidert statsbudsjett: Ingen realvekst til tross for musikklivets kritiske situasjon. Idretten favoriseres, mener Norsk musikkråd.

Kalender

Av styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer frem til oktober, men ellers er det få positive nyheter i revidert nasjonalbudsjett og årets tippemiddelfordeling. Dette er et skuffende revidert budsjett: Ingen realvekst til tross for musikklivets kritiske situasjon.

Driftstilskudd på stedet hvil
En uke før koronaen lammet Norge søkte Musikkrådet om økte midler til frivillige musikkorganisasjonene om en økning fra 20 millioner til 32 millioner i driftstilskudd, som tildeles fra tippemidlene. Bevilgningen ble stående på stedet hvil uten realvekst.

Vi søkte blant annet om ekstra midler til for å kunne inkludere flere i musikklivet, og håpet på en økning nå. Når 44 millioner av tippemidlene samtidig holdes tilbake ligger ballen hos kulturkomitéen på Stortinget, ved behandlingen av revidert budsjett.

For med Frivillighetsmeldingen ville regjering og Storting nettopp vri midler fra prosjekt til drift.
– Det er uforståelig at driften nedprioriteres når breddekulturen skal gjenoppbygges. Skal vi unngå at flere kor, korps og musikklag legges ned må pandemislitne musikkorganisasjoner få midler til å gjøre en ekstra innsats for å rekruttere tilbake utøvere som har sluttet.

Regjeringen favoriserer idrett
Situasjonen for de nasjonale musikkorganisasjonene innen kor, korps, band og orkester er kritisk. Til nå har de mistet én av ti medlemmer, Norsk musikkråd frykter at andelen blir langt høyere utover høsten.

Vi jobber for at så mange som mulig skal få mulighet til å oppleve og utøve musikk. Skal vi stanse nedgangen i medlemskap, og samtidig lykkes med å rekruttere tilbake så snart smittesituasjonen tillater det, trenger vi hjelp fra myndighetene.

Regjeringen har bevilget 420 millioner til lokale idrettslag og idrettsforeninger for barn og unge over tippemidlene. Dette er en økning på litt over 12 prosent. Når regjeringen samtidig øker bevilgingen til frivillige musikkorganisasjoner med null prosent, viser det en klar favorisering av idretten.

Økte rammer for instrumentfondet, dekker halve behovet
Fordelingen av tippemidlene ga en dobling til instrumentfondet. Økningen er positiv, men langt fra tilstrekkelig. Årets instrumentfond på 30 millioner dekker halvparten av behovet, skal barn og unges musikkopplæring tas på alvor må fondet firedobles.

Kompensasjonsordning forlegnes til oktober
Det er gledelig at regjeringen viderefører kompensasjonsordningene til oktober. Nå kan musikklagene planlegge aktiviteter for høsten, uten å knekke nakken økonomisk hvis arrangementet må avlyses. Det krever selvsagt at midlene strekker til.

 

Norsk musikkråd organiserer det frivillige musikk-Norge.
Mer om: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja la fram revidert budsjett fra kulturdepartementet tirsdag – les om det her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev