Statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Ber kunnskapsminister lage plan får å styrke praktisk-estetiske fag

Et flertall på Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for styrking av fagene på kort og lang sikt.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Norsk Kulturskoleråd melder at Stortinget ber kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lage og fremlegge en plan om hvordan de praktisk-estetiske fagene kan styrkes i grunnskolen.
Bak pålegget er et flertall i i kirke-, utdannings- og forskningskomitee bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialitisk Venstreparti og Venstre. De ønsker en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Denne planen skal også ta for seg rekruttering av kvalifiserte lærere til disse fagene. Også Høyre og Fremskrittspartiet sluttet seg til og støtter forslaget.
Planen kommer som et svar på behandlingen av rapporten: NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser..

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev