Stillbilde fra The Musical Slaves They Cant Stop You

Åpent brev til Kari Storsletten

P2-lytter Ole Jensen i Skien er bekymret over kanalsjef Kari Storlettens reaksjoner på P2-oppropet, slik de kom til uttrykk i Ballade. Han stiller spørsmålstegn ved flere av kanalens disponeringer, og gir sin fortsatte støtte til Erling Sandmo, som han omtaler som modig.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Åpent brev til Kari Storsletten

Dine reaksjoner på støttekampanjen for å beholde og videreutvikle P2-kanalen, slik de kommer til uttrykk på hjemmesiden til Norsk Musikkinformasjon, bekymrer. Du kunne ha vært storsinnet nok til å gi din tilslutning til Erling Sandmos generelle betraktninger. Det er desuten ganske freidig å påstå at så mange aktverdige mennesker, som mer eller mindre tilfeldig har fått kontakt med oppropet, skriver under mot bedre vitende. En modig Erling Sandmo målbærer, etter min mening, en omfattende uro over kanalens utvikling de senere årene, og vi er mange som vil følge med på både hvordan han og kanalen blir behandlet fremover.

Programposten «Verdt å lese» var en fast del av min lørdagsformiddag, inntil posten ble flyttet i parallell med Søndagsrevyen på TV. I stedet har vi fått et timelangt dokumentarprogram. Jeg er ikke innstilt på å høre på et slikt program lørdag formiddag. «Kritikertorget» lørdag ettermiddag, har vært en kilde til både glede og forargelse. At man kan oppveie tapet av dette programmet med et nytt program onsdag, tviler jeg på. En nedleggelse av «Ønskediktet» for å spare penger i en tid hvor sporten overskrider budsjettet med 70 millioner kroner, virker lite overbevisende.

I mars sendte jeg deg et brev om at jeg synes at de korte nyhetsbulltiner, som sendes hver hele og halve time, ødelegger kanalens image, og at vi kan høre dem på P1 når vi føler behov for det (de mer omfattende nyhetssendingene vil jeg beholde). Du svarer med at dere ønsker å gi deres lyttere nyhetsbulletiner, uten noen begrunnelse.

NRK’s kulturkanal hadde fortjent en kultursjef og ikke en nyhetssjef. Jeg håper at den nye ledelsen for NRK tar tak i dette.

Med vennlig hilsen

Ole Jensen, Skien

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev