– All musikk er politisk

Sier musikkforsker Anne Danielsen, som gjerne skulle sett mer av de kunstfaglige perspektivene i forskningspolitikken.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Klima, er viktigst for meg.

… og for musikkfeltet?

– Jeg er opptatt av musikkfaget og andre estetiske fags plass i skolen. Det er en mangel på både timer og meningsfylt innhold. Musikken er viktig fordi den gir trivsel, livsinnhold, energi, velbehag og trøst – kort sagt mening i livet til veldig mange mennesker.

Resultatene fra forskningsfronten tyder dessuten på at det å utøve musikk er positivt for våre kognitive evner. I estetiske fag oppøver man intuisjon, fantasi og evnen til kreativ tenkning. Det trenger man både i skolen og fremtidens arbeidsliv.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Jeg tenker i hvert fall at det er mer komplisert enn man kanskje trodde på 1970-tallet. Det er ikke bare den musikken som åpenbart har en politisk agenda som virker politisk. Sammenhengen mellom musikk og politikk er mye mer subtil enn som så, og all musikk er politisk på et eller annet nivå fordi musikk og identitet er så nært knyttet sammen.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Jeg er opptatt av grunnforskningens kår, særlig innenfor musikk og estetiske fag. Nå bør jeg ikke klage fordi vi nylig fikk en meget sjenerøs bevilgning fra Norges Forskningsråd til RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm Time and Motion ved Universitetet i Oslo. Senteret skal drive med tverrfaglig grunnforskning på musikk, bevegelse og audiovisuelle medier i grenselandet mellom musikkvitenskap, estetikk, psykologi og informatikk. Men generelt er det mye snakk om nytte og samfunnsutfordringer i humaniora-forskningen om dagen. De kunstfaglige perspektivene er ikke særlig i vinden i forskningspolitikken.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Diskuterer kanskje litt mer politikk enn vanlig? Og så har jeg tatt valgomaten til NRK. Resultatet var som forventet, men statsminister-testen gikk skikkelig dårlig. Jeg kunne til nød bli dørvakt på Stortinget – det var litt foruroligende…

Anne Danielsen er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo

Les også:
– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.
– Større plass for musikkfaget i skolen
– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk
– Viktig med regionale arbeidsplasser

– Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.
– Diskuterer mye med min datter
– Hør på Valgets Karaokebar!
– Kulturpolitikk har blitt sauset sammen med diskusjonen om norske verdier
– Kultur er et offentlig ansvar
– Det var et feilgrep å legge ned Rikskonsertene
– Ja til flere kids som sier «Se hva jeg kan», istedenfor bare «Se på meg»
– Gratis kulturskole hadde vært noe
– Hvordan kan vi koble musikkfeltet enda tettere på teknologimiljøer og reiseliv?
– Det er viktig å bruke stemmen sin som artist til uttale seg om saker man er opptatt av

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.