Karl Vestli (Foto: Sverre Christian Jarild)

Internasjonale rettighetsforvaltere: – Vi må få sette krav til kunstig intelligens

– Skaperne og opphavsretten er tapere i AI-euforien, mener Tono-direktør Karl Vestli.

Kalender

– Rettighetshaverne har ikke blitt invitert med på AI-festen. Det er et skrikende behov for å sikre musikkskapere og andre kunstneres rettigheter i den AI-drevne teknologiske revolusjonen vi står midt oppe i, sier administrerende direktør i Tono, Karl Vestli på tono.no.

Tono-artikkelen er del av utspillet fra 13 internasjonale paraplyorganisasjoner for artister, musikkskapere, forfattere, fotografer med flere. De krever nå av politiske beslutningstakere verden over at de hurtig etablerer tydelige(re) rammeverk for å beskytte kunstneres rettigheter i møte med utviklingen og bruken av kunstig intelligens. Organisasjonene har lansert sju prinsipper for regulering av kunstig intelligens.

Det åpne brevet fra de internasjonale kan leses i norsk versjon her.

– Musikkskapere og andre kunstnere har alltid vært innovatører. De er alltid blant de første til å ta i bruk ny teknologi, og er på ingen måte motstandere av innovasjon. Per i dag er likevel skaperne og opphavsretten tapere i AI-euforien. Tech-selskapene bygger sin teknologi og sine tjenester på opphavsrettslig beskyttet innhold. Kunstnerne har ikke blitt spurt om lov, de får ikke betalt og de har i praksis få muligheter til å reservere seg mot trening av kunstig intelligens. Tjenestene er bygget på massive opphavsrettslige brudd, sier Vestli.

Vestli – som representantene for de andre rettighetsorganisasjonene – krever at kunstnerne får delta i utvikling av AI-regler. EU arbeider med «The AI Act», et direktiv for kunstig intelligens. Dette vil ikke være klart før tidligst 2025, i føklge Tono. Nasjonale myndigheter verden over, inkludert i Norge, arbeider også med problemstillinger knyttet til kunstig intelligens. Med det åpne brevet krever organisasjonene, deriblant TONO, at dette arbeidet prioriteres.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey svarte på utfordringene i NRK tirsdag.

Organisasjonene bak det åpne brevet til verdens politiske beslutningstakere er AEPO-ARTIS, ALCAM, AMA, APMA, BIEM, CIAGP, CIAM, CISAC, ECSA, EVA, IMPF, MCNA og SCAPR.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Direktør

Nordland Musikkfestuke

Rektor kulturskolen

Hamarøy kommune

Prosjektmedarbeider Sør-Afrika

Norges Musikkorps Forbund

Kantor/ kirkemusiker

Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd