Håkon Austbø (Foto: Arkiv)

Austbø og Messiaen kan bli bok

Folkefinansierte musikkbøker: En av de få klassiskfokuserte bøkene i Norske albumklassikere er i gang som innsamling. Den skal handle om Håkon Austbø og hans arbeid med Olivier Messiaens viktige 1900-tallsverk.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Magnus Andersson skal skrive om et av 1900-tallets største og viktigste klaververk av Olivier Messiaen.

Olivier Messiaens klaververk Vingt Regards sur l’enfant-Jésus (1944) omtales som et konsentrat av komponistens tonespråk på bok- og CD-seriens innsamlingsside. Gud, evigheten og hele hans katolske livsverden er skrevet inn i de «Tjue blikkene», vel å merke på en måte som gjør at alle som har en hang til kontemplasjon over stillheten og livets store spørsmål kan finne en fascinerende klangverden i musikkens hans.

– Den aller fineste innspillingen vi har er med norske Håkon Austbø (1994), mener kritiker Magnus Andersson og igangsetterne, og skriver videre: Gjennom en aktiv lytting til denne legger forfatteren ut Messiaens tonespråk slik at alle, selv de uten musikkteoretisk skolering, kan forstå og høre prinsippene musikken hviler på. Boken følger verkets satser i rekkefølge og tar for seg teknikker, uttrykk og symbolikk som Messiaen bruker.
Boken vil også beskrive detaljer og trekk i Austbøs tolkning av musikken. Dette gir opphav til en dialog mellom teori og klang, der forfatteren viser hvordan en fortolker som Austbø tegner Messiaens strukturer og hvorfor tolkningen blir så vellykket til tross for at den noen ganger klinger vanskelig og krevende. Andre ganger blir Austbø så radikalt analytisk nytenkende at han generelt presenterer nye måter å forstå Messiaen som komponist og spesielt et av 1900-tallets største og viktigste klaververk: Vingt Regards sur l’enfant-Jésus.

LES OGSÅ anmeldelse av Håkon Austbøs bok Motstrøms. Refleksjoner over et musikerliv

Andersson har tidligere samtalt med Austbø om hans studier med Messiaen, og denne dialogen skal veves inn i teksten. Magnus Andersson er musikkritiker i Klassekampen (2014-) og før dette skrev han for Morgenbladet i 10 år. Han har tidligere arbeidet som postdoktor og forskningsleder ved Norges Musikkhøgskole (NMH) med forskningsområder som interpretasjon, Artistic Research og John Cage, i tillegg til egen forskning på Messiaen-interpretasjon. Andersson var også en sentral pådriver for Austbøs søknad til det som kom til å bli «Den tenkende musiker», et treårig prosjekt som involverte en rekke kunstnere og teoretikere.

Serien med Norske albumklassikere og tilhørende bøker er en såkalt crowdfunding, der Christer Falck og og John Richard Stenberg har satt i gang publikumsbasert finansiering før plate- og bokutgivelser finner sted.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.