(Foto: Riddu Riđđu)

To samiske festivaler sammen mot kulturell appropriasjon

Med oppfordringer til egne gjester vil Márkomeannu og Riddu Riđđu motarbeide appropriasjon av urfolks kulturer.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

De to største samiske arrangørene Márkomeannu og Riddu Riđđu skrev i juli at de har laget etiske retningslinjer for sine festivalgjester.

Listen over deres «festivalvettregler» består ikke bare av standard oppfordringer om søppelsortering og ansvarlig alkoholkonsum, men også om spesifikke regler for å unngå kulturell appropriasjon.

Med en økt interesse for samisk kultur og kunst ønsker festivalene å forebygge ubehagelige situasjoner på festival og samtidig øke kunnskapen om samisk kultur blant festivalgjester som kommer fra alle verdens hjørner. Det skriev Márkomeannu og Riddu Riđđu i en pressemelding i juli i år.

– Riddu Riđđu er en urfolksfestival som tiltrekker seg et bredt mangfold av publikum. Festivalen er en møteplass for mange ulike kulturer, som kan være fremmed for hverandre, og det har oppstått noen kulturelle misforståelser opp gjennom. Med disse reglene ønkser vi å øke tryggheten blant våre festivaldeltakere, sa festivalsjef for Riddu Riđđu, Sajje Solbakk.

På lista over festivalvettregler står det blant annet at man ikke skal etterligne joik, kalle gákti/kofte for kostyme eller bruke hellige trommer om man ikke er egnet. Joik, gákti og tradisjonelle trommer er særegne trekk i den samiske kulturen, som har blitt brukt til å eksotifisere og latterligjøre samer på for eksempel norsk TV tidligere. Reglene skal fungere prevantivt for at samiske festivaldeltakere ikke skal føle at sine grenser blir overskredet.

– Etter min erfaring forholder Márkomeannu sitt publikum seg i stor grad til disse festivalvettreglene fra før, men de som er nye i det samiske samfunnet eller kommer utenfra har kanskje ikke fått med seg alle uskrevne regler. Disse retningslinjene kan være til hjelp, slik at alle får en god festivalopplevelse, sier festivalsjef for Márkomeannu, Ane Margrethe Ugelvik.

De to unge festivalsjefene satser på at festivalsommeren blir en suksess, og at de nye festivalvettreglene blir godt mottatt av publikum.
– Ingen har noe å tape på å vise hensyn til hverandre. Publikummet på de samiske festivalene skal føle seg trygge og ivaretatt mens de nyter den fantastiske musikken og det innholdsrike programmet for øvrig på våre festivaler, sier festivalsjef Sajje Solbakk.

Den nyslåtte kulturministeren Lubna Jaffery (Arbeiderpartiet) åpnet årets Riddu Riđđu.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.