Hilde Synnøve Blix får Komponistforeningens likestillingspris 2020 (Foto: Lars Aake Andersen)

Likestillingspris til musikkforsker Hilde Synnøve Blix

Komponistforeningens likestillingspris for 2020 går til Hilde Synnøve Blix for kreativt og innovativt arbeid for likestilling i akademia.

Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Prisvinneren ble offentliggjort av Norsk Komponistforening på fjorårets siste dag.

Musikkforsker Hilde Synnøve Blix (f. 1966) er professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø, og forsker blant annet på læringsstrategier, likestilling i musikkfeltet og kunstnerisk forskning som prosess. Hun får prisen for kreativt og innovativt arbeid for likestilling i akademia, særlig innenfor fagområdet kunst og musikk, melder Komponistforeningen.

– Det er veldig gledelig å se hvordan Hilde Blix har lykkes i å gjøre likestillingsarbeidet til en positiv og inspirerende sak. Gjennom sin personlige, kreative og inkluderende tilnærming til dette arbeidet har hun bidratt til å skape økende bevissthet og et genuint engasjement for tematikken, sier nestleder Stine Sørlie på Komponistforeningens hjemmeside.

Blix har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Trondheim (1985–1991) og doktorgrad i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole. Hun ledet Forskningsrådsprosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfagene», og i 2017 fikk hun likestillingsprisen ved Universitetet i Tromsø, opplyser prisutdeleren.

Prisutdelingen vil finne sted på Nordlysfestivalen i begynnelsen av februar 2021.
– Vi er veldig glade for at vi dermed får anledning til å samarbeide med Nordlysfestivalen, forteller Sørlie, – vi ser frem til å hedre Blix i den delen av landet hvor hun har sitt virke.

Siden 2017 har Komponistforeningens likestillingspris blitt delt ut årlig til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Det er åpent for alle å melde inn forslag på kandidater man mener har utmerket seg gjennom året eller gjennom langvarig innsats har banet vei for ny positiv praksis på feltet. Prismottakeren velges deretter ut av styret i Norsk Komponistforening. Tidligere vinnere av Likestillingsprisen er dirigent Cathrine Winnes (2019), forsker, utøver og skribent Astrid Kvalbein (2018) og Borealis, festival for eksperimentell musikk i Bergen (2017).

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening er per i dag sammen med NOPA og Musikkforleggerne medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.