Illustrasjonsbilde til den nye serien Minimusikk (Foto: Miniøya/Elise Schanke Bredesen)

Lager konserter for de aller minste

Flere aktører etterspør gode konserter til barn. Minimusikk skal på nyåret lage musikk for de aller yngste.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

– Vi ønsker å øke mangfoldet av gode prosjekter for barn, sier festivalsjef i Miniøya, Henriette Larsen.
I oktober ble det klart at Miniøya fikk prosjektstøtte fra Kulturrådet til å lage nyproduserte konserter for barn, også utenom festivalen de arrangerer i Tøyen-parken i Oslo.

Henriette Larsen, daglig leder i Miniøya (Foto: Miniøya)

Prosjektet har fått navnet Minimusikk, og skal lage nye musikalske opplevelser for de aller minste. I løpet av 2020, ti år etter at Miniøya startet opp, skal Minikonserter produsere konserter som skal være spesialtilpasset aldersgruppen 0-6 år. Konsertene skal presentere ulike musikere, ulike sjangere og skal produseres av forskjellige produsenter.

– På utendørsfestivalen vår er aldersgruppen 2-12 år, men vi når helst de over seks år. Men innendørs, når vi lager Miniøyas jul for eksempel, er det en yngre målgruppe som kommer. Barna under seks år har vært litt oversett, vi ser at det er behov for å lage kvalitet for de aller yngste. Vi vil lage konserter som er en opplevelse for hele familien, sier Larsen.

Kan sendes på turné
I desember fikk prosjektet visningsstøtte, og i løpet av 2020 vil Minimusikk presentere fire konserter på Sentralen i Oslo, som et samarbeid med Sentralen Ung. Håpet er å skape gode, fiks ferdige barneprosjekter som kan tas med ut på veien og vises også andre steder i landet. På sikt ønsker Miniøya å bidra til at flere produsenter lager musikalske opplevelser for barn og unge.
– Vi har vært i samtale med andre festivaler og kulturhus om mulig samarbeid. Vi håper at dette skal bli et fast prosjekt, og at det kommer et tilfang av konserter til denne aldersgruppen, sier Larsen.

LES OGSÅ: Færre forestillinger i kulturell skolesekk

Nytt verk
Første Minimusikk-konsert blir en tilpasning av jazz-world-musikk-prosjektet «Panda», komponert av musiker Hildegunn Øiseth. «Panda» var et bestillingsverk til jazzfestivalen i Trondheim i mai 2019, men skal nå nyproduseres for barn av jazzmusiker og tidligere Rikskonsertene-produsent Torstein Ellingsen.

Ellingsen applauderer det nye tiltaket.
– Nå som Rikskonsertene dessverre er lagt ned, er det lite nyproduksjon av konserter for barn. Det har oppstått et slags vakuum, og det tilføres litt lite nytt blod i dette feltet. Minimusikk er et godt initiativ som det blir spennende å være med på. Jeg har jo produsert mange ulike type konsertformater, og ser frem til å dele noe av den erfaringen som gikk ut med badevannet da Rikskonsertene i Oslo ble lagt ned, sier han til Ballade.

I januar skal Ellingsen få med seg musikerne Hildegunn Øiseth på trompet, bukkehorn og fortelling, Olav Torget på gitar og Niclas Ryds på tuba, og jobbe frem en konsert som tilpasses de aller minste barna. Konserten «Hildegunns Panda» vises på Sentralen i Oslo 29. februar og 1. mars.
– Min rolle er å gjøre om et bestillingsverk slik at det fungerer for barn, og gjøre det forståelig og klart innenfor en ny ramme. Jeg har mye erfaring med å produsere for barn i skolealder, men kanskje ikke for de aller minste. Men en god konsert passer uansett for alle. Ofte lages mange barnekonserter litt for barnslige. Men man trenger ikke bare flåse og tulle for barn. Musikken er det viktigste. Barn har jo alltid respekt for noen de ser kan spille bra, sier konsertprodusenten.

LES OGSÅ: Det var et feilgrep å legge ned Rikskonsertene

Ønsker flere aktører
Ballade snakket nylig med barneplateaktuelle Maria Solheim og Silje Sirnes Winje som mener det er for få arenaer for barnemusikk i Norge. Leder for Norske konsertarrangører, Tone Østerdal, sa seg da enig i at det settes opp få barnekonserter rundt om i landet. Miniøya håper deres prosjekt vil skape nye arenaer for barnemusikkutøvere.
-Vårt håp er at flere på sikt lager kvalitetsmusikk for barn, men vi trenger støtte til dette. Det er vanskelig å få inn nok billettinntekter til å dekke honorarer til utøverne ved barnekonserter. Vi er opptatt av at alle får Creo-satser og at betalingsnivået må opp, slik at flere vil lage konserter for barn, sier Henriette Larsen til Ballade.

Det finnes ingen nasjonal aktør som bidrar til at det produseres konserter for de aller yngste etter at Rikskonsertene ble lagt ned i 2016, og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken ble etablert som egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Det er opp til fylkeskommuner og kommuner selv å stå for produksjon av nye kunstopplevelser i barnehagene.

Marked for musikk er imidlertid en årlig, nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge. Programansvarlig Linda Gjersøe Helseth mener det er et stort behov for produksjoner til de aller yngste.
– Vi har en viss bekymring for at det er blitt lengre mellom de virkelig gode kvalitetsproduksjonene, sier hun til Ballade.

Linda Gjersøe Helseth, programansvarlig i Marked for musikk (Foto: Marked for musikk)

Ved årets Marked for musikk i oktober ble undersøkelsen «Musikkproduksjoner for barn og unge – en kartlegging av produksjonsmiljøer i Norge» presentert. Den ble laget i samarbeid med medlemsbladet for Creo-organiserte, Musikkultur, og var sendt ut til produsentmiljøer i hele Norge.

– Undersøkelsen sa at 90 prosent av utøverne mangler produksjonsmidler til å lage nye konserter for barn og ungdom. Vi applauderer Miniøya som tar et grep når de ser det er et behov, og at de lager en ordning som ser veldig bra ut, sier programansvarlig ved Marked for musikk, Linda Gjersøe Helseth.

Ny stortingsmelding
Ballade har vært i kontakt med Kulturdepartementet for en kommentar til denne saken. Departementet viser til at Regjeringen jobber med en barne- og ungdomskulturmelding, som etter planen legges frem høsten 2020.

Kommunikasjonsrådgiver i kulturdepartementet, Ketil Frøland, viser til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grandes kommentarer gitt til tidsskriftet Periskop, om at det kan bli aktuelt å gi Kulturtanken ansvar for å levere kunst til barnehagebarna:
– I stortingsmeldingen vil vi omtale hvordan kulturtilbudet til barnehagebarn kan forbedres nasjonalt. Virkemidler og ansvarsfordeling vil også være tema i stortingsmeldingen, skriver kulturminister Trine Skei Grande (V) i en e-post til Periskop.

Les mer om Miniøyas Minimusikk-prosjekt på Miniøyas hjemmesider.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.