Illustrasjonsfoto. I dette mini-essayet siterer komponist Glenn Erik Haugland den amerikanske forfatteren Kurt Vonnegut: "Du kan ikke leve av å være kunstner, men kunst gjør livet tålelig. Syng i dusjen. Dans til radioen. Fortell historier. Skriv et dikt til en venn, selv et elendig dikt duger. Gjør så godt du kan. Du vil bli rikelig belønnet. Du vil ha skapt noe." (Foto: Guro Kleveland)

Å forme eller bli formet

Samtidig som at advarslene mot kunstig intelligens tårner seg opp, letes det febrilsk i skuffer og skap etter mottrekk. Hva er det vi mennesker er i stand til som maskinene ikke kan?

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Av Glenn Erik Haugland, komponist og festivalsjef for TronTalks

Vi er bakpå, roper tenkere og teknologi-guruer. Politikk må lages, grenser må trekkes før disse vidunderlige digitale mulighetene havner i feil hender og tar fatale beslutninger. Det liberale demokratiet, kanskje til og med menneskeheten, er truet, hevder varslerne.

Å bygge beredskap intellektuelt og emosjonelt kommer ikke av seg selv. Flere peker på nødvendigheten av å styrke kreative og kritiske evner. Kan kunstig intelligens (KI) møtes med kunstnerisk intelligens?

Fra barnets første fargerike kruseduller til den eldres fortellinger fra levd liv. Mennesker former og fantaserer for på den måten å skape seg en livsfølelse det går an å leve med. Vi er kreative for å håndtere hendelser, følelser og tanker. KI kan benytte seg av alt som er skapt av menneskehender, men vil aldri få tilgang til roteloftet vi bruker for å kreere.

Kunstnerisk intelligens handler om å tenke utenfor boksen. Kunstig intelligens er selve boksen.

Denne vinteren har KI-generert kunst og musikk fascinert og skapt debatt. Teknologien er blendene. Det er imidlertid ikke det uforlignelige i KI-kunsten som tiltrekker, men snarere det gjenkjennelige. KI-kunst er snublende lett å like. Takket være likes, klikk og hemningsløse algoritmer, kan det fort bli umulig å ikke like KI-generert kunst.

En øvelse jeg ofte ber unge komponister å gjøre, er å forestille seg og skrive musikk de ikke liker. Øvelsen handler om å tøye fantasien, men også om å bli utfordret. KI handler om det motsatte av å utfordre. KI er en konformitets-maskin. Maskinen leverer svar avhengig av tilgjengeliggjort innhold. Å tenke utenfor boksen må nødvendigvis handle om å plassere seg utenfor KI-boksen. Kunstnerisk intelligens handler om å tenke utenfor boksen. Kunstig intelligens er selve boksen.

Et skapende arbeid består av langt mer enn å velge mellom og sette sammen biter fra det andre har gjort før. Intet nytt under solen er fatalistenes refreng. En grundigere kreativ prosess handler om å utfordre og være kritisk til vante forestillinger. Kunstneriske prosesser henter og bruker impulser fra følelser og det underbevisste. Intuisjon, fornemmelser, feilkoblinger, risikovilje og mot til å la et verk være åpen for fortolkning er andre kjennetegn på et kunstnerisk arbeid.

Et godt kunstverk bærer ofte i seg en tilstedeværelse som vekker og aktiverer mottakeren. Et verk med en sterk tilstedeværelse vitner om en subjektiv skapende livsfølelse.

Kunstig kreativitet handler om å sette sammen eksisterende materiale uten blod, svette eller tårer. KI regner ut og produserer musikk, bilde eller tekst som fungerer ut fra allerede eksisterende modeller. Kunstnerisk kreativitet handler på sin side om brytningen mellom et teknisk håndverk og individuell, hypersubjektiv utilstrekkelighet. Det er i begrensingene det unikt menneskelige kan åpenbare seg, nettopp fordi vi ikke har maskinens kapasitet. Begrensingene er et filter der unike erfaringer og følelser omformer informasjon til et personlig uttrykk.

Samtidig er KI nyttig som verktøy i et kunstnerisk arbeid. KI kan komplementere kreativitet og nysgjerrighet. Enkelte kunstnere har allerede i flere tiår brukt maskiner for å regne ut valgmuligheter.

Dømmekraften, vår evne til å møte falsk informasjon, falske bilder og falsk musikk (…) – det er dette som nå står på spill.

I motsetning til lynraske KI-utregninger vil møysommelige kunstneriske prosesser åpne generøse rom for refleksjon, kritikk og utvikling. Et kunstnerisk arbeid er ofte en sneglefart full av tvil, tilbakeslag og restarter. Det motsatte av og en prosess som er totalt fremmed for KI-teknologien.

Evnen til å forme, forestille, fantasere og skape er noe alle har i seg. I essayet «A man without a country» skriver Kurt Vonnegut: Gå inn i kunsten. Jeg tuller ikke. Du kan ikke leve av å være kunstner, men kunst gjør livet tålelig. Syng i dusjen. Dans til radioen. Fortell historier. Skriv et dikt til en venn, selv et elendig dikt duger. Gjør så godt du kan. Du vil bli rikelig belønnet. Du vil ha skapt noe.

På vegne av mitt barnebarn håper jeg de lykkes, de som nå jobber på spreng for å hindre at KI skal få det samme grenseløse spillerommet som det sosiale medier har tilrøvet seg. Dømmekraften, vår evne til å møte falsk informasjon, falske bilder og falsk musikk med den skepsisen vi har tilegnet oss gjennom flere tusen år – det er dette som nå står på spill. Som skapende kunstner tar jeg tusenvis av valg hver eneste dag. Det som ikke skal med er vel så viktig som det som blir med. Vi som jobber som kunstnere blir ofte veldig gode på å være kritiske.

Meningsfulle liv leves på utsiden av boksen, skjermen og kunstig intelligens. Et kunstnerisk arbeid henger symbiotisk sammen med livsfølelsen og knytter kunstnerisk intelligens nærmere naturen enn maskinen.

For vi er fortsatt natur.

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole