– Valens mediefaglige kompetanse, samt tidligere erfaring som både musiker og politiker gjør meg trygg på at han vil lede rådet på en god måte. Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Valen er redaktør i avisa Nidaros – og har tidligere vært kjent i undergrunnen i norsk musikk da han laget elektronika under navnet Amish 82 og med bandet Peevish Penfriend. Han har også vært politiker i Sosialistisk Venstreparti, blant annet som nestleder i partiet.

De siste par årene har Kringkastingsrådet blant annet diskutert innkomne saker om NRKs dekning og forhold til norsk musikk (les blant annet her).

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting (NRK). Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK. Rådet skal fungere som publikums forlengede arm inn i NRK, og skal sikre en offentlig behandling av klager knyttet til NRKs virksomhet. Kringkastingsrådet skal derfor være bredt sammensatt og representere befolkningen. Resten av medlemmene i rådet kan du se listet opp her.