- Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak, sa medlem i Kringkastingsrådet og tidligere stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap). Hun er også en prisvinnende musiker, og var festspilldirektør for Festspillene i Nord-Norge fra 1997 til 2001. (Foto: Troms Arbeiderparti)

NRKs musikkdekning oppe i Kringkastingsrådet: – Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen var glassklar på sin støtte til innklagerne av NRKs musikkdekning. Saken var et av hovedpunktene på Kringkastingsrådets møte 11. mars, og Norsk Komponistforening er godt fornøyd med mottakelsen, selv om rådet ikke stod bak en samlet uttalt kritikk.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk Komponistforenings klage mot NRKs musikkprofil ble under møtet i Kringkastingsrådet torsdag 11. mars kommentert av i alt fem av 14 medlemmer av rådet, inkludert rådsleder Julie Brodtkorb (direktør i Maskinentreprenørenes forbund og leder av representantskapet i Norges Bank). Bortsett fra sistnevnte var innleggene i stor grad preget av kritikk mot NRK.

LES OGSÅ: Klager NRKs musikkprofil inn for Kringkastingsrådet

Nestleder i Kringkastingsrådet, Torgeir Uberg Nærland (medieviter, ansatt som forsker II ved forskningsinstituttet NORCE), kalte debatten viktig og sa at det er på høy tid den blir tatt.
– Hovedtendensen de siste 20-30 årene har gått mot å prioritere mainstream ved at man velger den minste felles multiplums estetikk. Det er en utfordring at publikum fragmenteres. NRKs svar er å fragmentere tilbudet. Det er ikke sikkert at det er svaret på utfordringen, sa nestlederen.

Torgeir Uberg Nærland (Foto: Uni Rokkan-sentret i Bergen)

Tove Karoline Knutsen (kunstner og politiker, Ap), var sterkt kritisk, og sa at dette er en sak som har plaget henne lenge.
– Kast alle kortene opp i lufta og tenk nytt. Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak, sa hun.

Også Alice Jektevik (produsent i Riddu Riđđu-festivalen) var kritisk.
– Musikken og kulturen er bredere og dypere enn det som kommer frem idag, sa hun og etterlyste egne programmer, podcaster, dokumentarfilmer og anmeldelser av samisk musikk.

Alice Jektevik, skjermbilde fra møtet i Kringkastingsrådet 11. mars 2021. (Foto: Stillbilde fra NRK)

Kathrine Kleveland (politiker for Senterpartiet) etterlyste mer utfordring av lytterne.

Utvalgsleder Julie Brodtkorb nøyde seg med å be NRK om å ta med seg klagen videre i det diskusjonen, og virket dessuten overrasket over at det kom så sterk kritikk fra enkelte utvalgsmedlemmer.

Julie Brodtkorb, leder av Kringkastingsrådet (Foto: Skjermbilde fra NRKs sending fra Kringkastingsrådets møte 11. mars 2021)

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer, åtte oppnevnt av Stortinget, seks av regjeringen. Rådets oppgave er å drøfte og uttale seg om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet.


LES OGSÅ: NRK og musikken: Raja venter på mediestøttegjennomgang

LES OGSÅ: Musikk i fjernsyn?, av Bodil Maroni Jensen


Kraftig selvforsvar

Diskusjonen kom etter at Komponistforeningens styreleder Jørgen Karlstrøm hadde argumentert for den omfattende klagen, og at mediedirektør, radiosjef, kulturredaktør, dramasjef, KORK-sjef og P3s musikksjef hadde imøtegått klagen med detaljer om sine respektive oppgaver og arbeid.

Noen poenger fra NRKs ulike innlegg er disse:
Folks medievaner er i rask endring. Hverken gårsdagens eller dagens løsninger er svar på utfordringene. Spesialprogrammer er ikke noe folk etterspør. Det som når frem til folk er plassering av redaksjonelt stoff i sendinger/flater.

Dette siste fungerte som en direkte kommentar til Erling Guldbrandsens (professor i musikkvitenskap, UiO) opplisting av utgåtte programmer som tidligere har representert den journalistiske og redaksjonelle behandlingen av musikkuttrykk av den type som Komponistforeningens anke blant annet etterlyser.
– Tidligere integrerte NRK musikken i kanalene, og ga den redaksjonell betydning. Dette har forandret seg drastisk. Klassisk musikk er flyttet til nisjekanalen NRK Klassisk, og kanalsjefen i P2 vil gjøre kanalen til en ren verbalkanal, sa Guldbrandsen.

Verbaliseringen av P2 ble bekreftet av NRKs radiosjef, Cathinka Rondan, som også bidro med noe som kanskje kan gi klagerne et lite håp om endring.
– Vi jobber nå blant annet med journalistikken om den klassiske musikkens plass på P2. Musikkjournalistikk og analyse hører naturlig til, sa Rondan.

Kan ikke tvinge noen
Kringkastingssjefen selv, Thor Gjermund Eriksen, gjentok til slutt det NRKs representanter har sagt flere ganger i en debatt som på ingen måte er ny av året. Klagen daterer debatten tilbake til 2001, i realiteten er den enda eldre. Eriksen bedyret at det «bare skulle mangle om ikke NRKs oppfyllelse av musikkoppdraget ble diskutert».

Han gjorde likevel noen forsøk på å svekke klagens tyngde ved å etterlyse forståelse for at radio er et fag; «skal man ha en ordentlig diskusjon må man også anerkjenne at det er et fag å lage radio», og at han «sjelden har sett en klage som gir seg selv så vide rammer for hva man kan klage på».

Dessuten avviste Eriksen at NRK «i alt redaksjonelt innhold prøver å nå bredest mulig», men understreket i stedet at det er «utrolig viktig at innholdet når fram til målgruppene det er ment for».

Kringkastingssjefen advarte dessuten mot å «tvinge folk til å høre noe de ikke vil. Det er ikke sånn at hvis man bare spiller noe på en bred kanal så når det bredt ut. Det er en fryktelig dårlig strategi i dag», sa han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (Foto: NRK)

Etter møtet var Komponistforeningens styreleder Jørgen Karlstrøm svært fornøyd med signalene fra utvalgsmedlemmene, men like misfornøyd med argumentasjonen fra kringkastingssjefen, som han mener er preget av stråmannsargumentasjon ved at Eriksen tillegger Karlstrøm ting han ikke har sagt.

Karlstrøm mener han fikk «sterk støtte fra Kringkastingsrådet», og sier at det virket som om medlemmene hadde lest klagen grundig.

– Du ba innledningsvis rådet om å samle seg om en uttalelse, men det ble jo ikke vedtatt noe. Hva var det dere ville ha?

– Det trengs en større gjennomgang, dessuten må kritikken festes på papir for å kunne føre til endring.

– Gitt at NRK er like opptatt av å formidle bredden i norsk musikkliv som dere er, men samtidig må ta hensyn til hvordan folks medievaner endrer seg når målene skal oppnås, er det ikke da litt tilbakeskuende av dere å snakke om gamle musikkprogrammer og tiden før en spesialisert kanalstruktur ble innført?

– Vi ber ikke om at gamle programmer kommer tilbake. Vi vil ikke bakover, men langt fremover! Når det gjelder kanalstrukturen har vi pekt på at den skaper noen klare utfordringer. Vi må utvikle NRK, men det de holder på med er ikke moderne tekning om mangfold, men heller uttrykk for en sterk kommersialisering.

Han viser blant annet til NRK-plakaten, som understreker samfunnsverdien i NRKs tilbud:

§ 41 NRK skal kunne formidle samme type tilbud som også tilbys av kommersielle aktører, men bør etterstrebe å tilføye sitt tilbud et element av økt samfunnsverdi i forhold til det kommersielle tilbudet.

Karlstrøm mener at kringkastingssjefen tillegger ham argumenter han ikke har kommet med, når Eriksen sier at det ikke er «sånn at hvis man bare spiller noe på en bred kanal så når det bredt ut».

– Jeg vet ikke helt hvem han snakker til. Det høres ut som om NRK svarer på en påstand om at alt burde gått på NRK 1, når både kritikken og diskusjonen dreier seg om helt andre forhold. Det virker ikke som om de lytter til kritikken som faktisk fremføres, og som fikk bred gjenklang hos Kringkastingsrådets medlemmer.

Styreleder i Norsk Komponistforening og TONO, Jørgen Karlstrøm (Foto: Renate Madsen)

– Eriksen gjentok at NRK ønsker debatten velkommen, og at han gjerne vil snakke mer med musikklivet, men da også med andre enn Norsk Komponistforening (NKF). Har dere prøvd få med dere for eksempel NOPA på denne klagen?

– Jeg opplever at vi har bred støtte. NKF arbeider ikke bare for komponister, men også for fremme av musikken og musikklivet. Responsen på klagen har vært enorm, sier Karlstrøm. Vi har diskutert saken med mange organisasjoner, og opplever at mange deler vårt syn på NRKs prioriteringer.

– Vi har i grunnen vært veldig opptatt med å få fram en godt dokumentert klage.

– Eriksen ba dessuten om anerkjennelse av at det å lage radio er et fag. Vet dere egentlig hva dere snakker om?

– Jeg vet ikke helt hvem han snakker til når han sier dette heller, men den responsen kunne han jo ha kommet med til alle medlemmer av Kringkastingsrådet, i hver eneste sak som er oppe. Det er jo selve poenget med rådet, at folk fra samfunnet for øvrig, ikke bare radioekspertisen, skal diskutere NRK. Det virker som om NRK ikke ønsker å gå inn og diskuterer saken på alvor, når han sier dette.

Etterlyser løsninger
Karlstrøm sier at kjernen i klagen fra Komponistforeningen er at vi trenger andre løsninger enn dem NRK velger i dag.

– Men vi anerkjenner at radio- og tv-kompetansen sitter i NRK, derfor kommer vi heller ikke med ferdigspikkede løsninger på hva de skal gjøre, men påpeker noe som ikke fungerer.

Et spørsmål som gjenstår etter kringkastingssjefens imøtegåelse av klagen er om representanter fra andre deler av musikkfeltet kommer til å stille seg bak klagen. Etter det Ballade erfarer har det for eksempel ikke vært diskutert om foreningen for komponister og tekstforfattere, NOPA, skal slutte opp om klagen. Vi spurte likevel NOPAs styreleder, Ole Henrik Antonsen, om dette kunne bli aktuelt.

– Jeg stiller meg bak hovedpunktene i Norsk Komponistforenings kritikk, sier han.

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA (Foto: Anne Valeur)

Antonsen har ikke rukket å gå gjennom den omfattende klagen i detalj, men han peker på at også NOPA har vært opptatt av å forplikte NRKs nisjekanaler til å oppfylle krav om norskandel. Tall fra TONO viser ifølge Komponistforeningens klage at andelen norsk rettighetsbelagt musikk på NRK Jazz og NRK Klassisk er svært lav – rundt 16-17 prosent.

– Vi har ment lenge at nisjekanalene også må forpliktes på norskandelen, sier Antonsen.
Red. anm.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Norsk Komponistforening er blant medlemmene i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.