Bedre før? Komponister med flere tar til orde for mer redaksjonell behandling av norsk musikk i eteren. Her Haagen Ringnes fra NRK-arkivet fra et musikkprogram på 60-tallet (Foto: NRK.no)

NRK og musikken: Raja venter på mediestøttegjennomgang

Blir klassisk og samtidsmusikk skjøvet ut i kulda av Statskanalen? Kulturministeren vil ikke blande seg i debatten om NRKs musikkoppdrag, men peker på en kommende gjennomgang av statlig mediestøtte. Den kommer i 2023.

Kalender

Ås jazz – en liten jazzfestival

27/01/2023 Kl. 12:00

Viken

Spins, Trills & Glides: NMK & Alessandra Rombolá

28/01/2023 Kl. 18.00-19.30

Oslo

Taffelmusikk!

28/01/2023 Kl. 20:00

Oslo

Hele det siste året, men særlig mot nyttår, har en debatt om NRKs ansvar for norsk musikk og kultur, rast.

I fjor skreiv blant andre Journalisten.no om årsverkene som NRK Kultur måtte kutte. Komponistforeningen gjentok da bekymringer de hadde framsatt også i 2019 – om at antall minutter viet norsk, nyskrevet kunstmusikk var dalende. I april sa komponist Henrik Helstenius til Ballade.no at han frykta at samtidsmusikken helt ville forsvinne fra rikskringkastinga.
– Hvordan forholder NRK seg til å bidra til den store samtalen som kunst er? For at samtalen skal fungere, må publikum få tilgang til den, de må kunne høre, evaluere, ha diskusjoner. Uten sjangre som kunstmusikk og folkemusikk i NRK blir den borte for oss alle, mente Hellstenius. NRKs kulturredaktør, Marius Hoel, svarte blant annet ved å vise til at P2s spesialprogram for musikk består – men at en bebuda omstilling førte til at noen av journalistene deres ble brukt annerledes.

På seinhøsten eskalerte kritikken, mot P2 og de delene av NRK som skal dekke klassisk musikk og samtidsmusikk og den kunsten som ellers ikke dekkes i stor grad av andre medier. I et forsøk på å påvirke NRKs musikkdekning krevde Norsk Komponisforening to endringer av NRK-plakaten:
Komponistene vil at krav om norskandel i NRK-plakaten bør gjelde samtlige radiokanaler – ikke bare P1, P2 og P3.
I definisjonen av norsk musikk bør NRKs musikkbruk måles på både utøvende og skapende virksomhet. Ikke bare på om artisten/utøveren man hører er norsk, altså.

Ida Habbestad og Jørgen Karlstrøm, Komponistforeningen (Foto: Renate Hansen)

– Da vil man likebehandle flere deler av norsk musikkliv, som i stor grad er avhengige av hverandre. I forslaget sitt skriver Komponistforeningens styreleder Jørgen Karlstrøm og daglig leder Ida Habbestad at de vil ha en politisk diskusjon om føringene som legges på NRK.

Raja: Vurderes hvert fjerde år, fra 2023
Ballade.no spør Kulturdepartementet om Komponistforeningens forslag til en revisjon av NRK-plakaten har noe for seg. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja svarer at Kulturdepartementet vil foreta en helhetlig gjennomgang av NRK-plakaten i forbindelse med budsjettproposisjonen for 2023. 

Raja viser til den nye mediestøtteloven, som trådte i kraft 1. januar. Denne setter i gang et system for fireårige styringssignaler for den statlige mediestøtta.

– Departementet vil gjennomgå de mediepolitiske virkemidlene hvert fjerde år og vurdere behovet for endringer i NRKs oppdrag. Loven styrker prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og mediene. Medietilsynet og Medieklagenemnda har fått lovfestet sin uavhengighet i behandlingen av enkeltsaker om mediestøtte.

Kulturminister Abid Raja (V) da han la fram sitt forslag til årets kulturbudsjett (Foto: Tomas Lauvland Pettersen)

Kulturministeren ser det ikke som sin oppgave å detaljstyre eller kommentere dekninga av kunst og kultur i NRK:
Det er Medietilsynet som vurderer om NRK overholder styringssignalene. På den bakgrunn er det ikke naturlig at jeg som kulturminister uttaler meg om NRKs programmer eller om NRK oppfyller sine forpliktelser.

 

Flerrende kritikk i kulturmediene
Saken er holdt varm blant annet i Scenekunst.no – som nylig publiserte en kommentar der de mente at P2 snevrer stadig inn kulturdekningen sin, slik at den etter hvert omtrent bare rommer (…) materiale som allerede dekkes oppad stolper og nedad vegger alle andre steder, også i en lang rekke av NRKs egne radio- og TV-kanaler. Spesielt hardt går dette utover klassisk musikk (…)

I Klassekampen skreiv komponist Eivind Buene i forrige uke at NRKs musikkdekning mangler noe vesentlig. Hans dom over kanalen som skal spille bare kunstmusikk er at musikken blir ikke diskutert eller problematisert.

 

Les også om: Da Synne Skouen forlot NRK i protest; I 2001 forlot hun jobben som første kultursjef i NRK, etter kun 13 måneder i sjefsstolen, i protest mot kanalledelsens nedprioritering av kunst- og kulturstoff.

 

Red. anm.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Norsk Komponistforening er blant medlemmene i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev