Wolfgang Plagge (Foto: Markus Søgård Photography)

Wolfgang Plagge første huskomponist hos KODE i Bergen

KODE i Bergen er i gang med et nytt prosjekt med fokus på samtidsmusikken: Gjennom de neste årene vil KODE engasjere en huskomponist som skal skape et verk i sanntid – og publikum får bli med på ferden. Første komponist ut er Wolfgang Plagge.

Kalender

Wolfgang Plagge er godt kjent her i landet som pianist, komponist og ikke minst en engasjert og vidtrekkende musikkformidler. Nå blir han første «huskomponist» i KODEs nye prosjekt med fokus på samtidsmusikken.

Christian Grøvlen, KODEs direktør for komponisthjemmene Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Ole Bull Lysøen Museum og Harald Sæverud Museum Siljustøl, forteller i en pressemelding at vårprogrammet til KODE vil utforske nye måter å formidle, fremføre og skrive musikk på.

– Det er fort gjort å se bakover når man snakker om musikk, men musikk er øyeblikkskunst. Det er menneskers følelser og tanker, her og nå. Derfor opplever jeg det som viktig å dyrke kontakten med musikk som skrives i dag. Samtidsmusikken kan bidra til at vi bedre kan forstå oss selv der vi er nå og vår historie, sier Grøvlen, som selv er utøvende pianist.

Christian Grøvlen utenfor Troldhaugen (Foto: Edvard Grieg Museum Troldhaugen)

I det nye prosjektet får publikum både fysisk og digitalt overvære musikkens reise fra start til urfremføring. – Dette blir et flerårig prosjekt knyttet til komposisjon. Ideen er å la folk få bli med bak kulissene, for å se hvordan musikken faktisk blir laget, forteller Grøvlen. – Jeg vil reflektere rundt tiden vi er inne i nå, hvor unntak og annerledeshet dominerer hverdagen vår. Musikalsk kan dette bety å vri og vende på kjent musikk, eller å høre noe på en ny måte. Samtidig går vi fremover med en rekke nye erfaringer og ser mot lysere tider, sier han, og gleder seg til konsertvåren ved komponisthjemmene, der alle konsertene spilles både fra salen og digitalt via strømming.

– Vi kan ikke vite hvordan de neste månedene blir. Det er selvsagt aller kjekkest med publikum i salen, men vi ønsker at musikken skal klinge, uansett. Kunstnerne trenger å få formidle arbeidet sitt, og publikum trenger musikken, så med dette grepet har vi helgardert oss, sier Grøvlen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.