Christian Wallumrød (Foto: Ellen Ane Eggen)

Utenriksdepartementets reisestøtte overført til MIC

Med virkning fra 2003 har Utenriksdepartementet delegert administrasjonen av støtteordningen for profesjonelle musikkprosjekter i utlandet til Musikkinformasjonssenteret (MIC). Det inngår i Utenriksdepartementets strategi å samarbeide nært med fagmiljøet. MICs rolle innen informasjon og profilering av norsk musikkliv i inn- og utland, gjør senteret til en naturlig samarbeidspartner for Utenriksdepartementet, og delegering av reisestøtteordningen til MIC er et ledd i dette samarbeidet. Neste søknadsfrist er 1. mars.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål er å legge forholdene til rette for internasjonaliseringen av norsk kulturliv og bl.a. bidra til at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarena. Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangrer. Støtteordningen har i år 2003 en ramme på NOK 800.000.

For å få tildelt støtte må en del forutsetninger være oppfylt: Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet og de må være offentlig annonsert. Det gis ikke midler til utvikling eller fullfinansiering av prosjekter gjennom ordningen. Støtteordningen yter kun tilskudd til relevante reise- og oppholdsutgifter. Ved å vise til egeninntekter, kontrakter med utenlandsk arrangør, eller annen offentlig støtte, må søker kunne sansynliggjøre at tiltaket kan gjennomføres. Søknader adressert til norske ambassader i utlandet kommer inn under samme ordning og vil bli behandlet sammen med de øvrige søknader. Tilskudd bevilges ikke til norske musikk- eller utdanningsinstitusjoner som i det vesentligste mottar driftsstøtte fra den norske stat. Kulturutveksling med bistandsland faller utenom ordningen. Det gis ikke støtte til arrangementer som allerede har funnet sted. Søknadene vil bli vurdert av støtteordningens fagutvalg. Det er ingen klagerett på fagutvalgets beslutninger.

Fagutvalget består av: Direktør Hilde Bjørkum, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, daglig leder Martin Revheim, Kongsberg Jazzfestival, direktør Tore Flesjø, Norsk Jazzforum, konsertsjef Helge Skansen, Rikskonsertene og rådgiver Eva Lous, Utenriksdepartementets avdeling for Presse, kultur og informasjon. Utvalgets leder er direktør i Musikkinformasjonssenteret Morten Walderhaug.

Søknader for reisestøtte behandles to ganger årlig. Søknadsfrister er 1. mars og 1. november.

I november 2002 ble 37 innkomne søknader behandlet. Den samlede søknadssummen var på kr. 3 987 231, mens UDs komite kun hadde kr. 400 000 til rådighet. Følgende søkere fikk tilsagn om støtte:

* Bø Juniorspelemannslag: 15 000 til hardingfeleturne i USA og på Island i juli 2003.
* Håkon Storm-Mathisen: 15 000 til konsertvirksomhet i Japan i August 2003.
* Jazzland Records: 20 000 i reisestøtte i forbindelse med at flere av labelens artister skal til Madrid i mai 2003.
* Martin Haug: 10 000 til prosjektet ”Presenting Christian Sinding” som skal gjennomføres i mai 2003.
* Trio Mediæval: 15 000 i forbindelse med konsertvirksomhet i Nederland, England og Wales i mai og juli 2003.
* Atomic: 30 000 til sin USA-turné i mars 2003.
* Susanne Lundeng: 35 000 til turné i Tyskland i juni 2003.
* Christian Wallumrød: 20 000 i støtte til turne med sitt ensemble i Tyskland i februar 2003.
* Farmers Market: 20 000 til europaturné i april 2003
* We og El Caco: 30 000 til europaturné januar og februar 2003.
* Poing og No Spaghetti Edition: 40 000 til turnevirksomhet i Japan i mai 2003.
* Karl Seglems UTLA: 15 000 til Tysklandsturné neste våren 2003.
* Øyvind Torvund: 4 000 i forbindelse med deltagelse på Up-North! festival i Dublin desember 2002..
* Kyberia: 10 000 til konserter i Berlin i mars 2003.
* Food: 20 000 til festivalturné til Canada juni/juli 2003.
* Xploding Plastix: 20 000 til presentasjoner i Nederland og Belgia i januar 2003.
* dBut Records og Planet Noize: 20 000 for bandene Sternklang, Perculator, Moon Orchestra og Bermuda Triangle’s europaturnéer i mai/juni 2003.
* Beach Club: 30 000 til norske kvelder i London i perioden januar til mai 2003.

Søknadsskjema finner du ved å gå hit, eller trykke på artikkellenken fra Mic.no nedenfor.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev