Mark Adderley

Urfremføring i Bjørvika

Freda 6. desember presenterer Oslo opera net urframføringen av Mark Adderleys tolkning av Jon Fosses diktsyklus: «Hundens bevegelsar». Forestillingen vil fremføres på Teaterbåten Innvik i Bjørvika klokken 20.00 hver kveld frem til 10 desember. Mark Adderley har i de senere år opparbeidet seg en svært sterk posisjon som komponist. Hans verk er utfordrende og givende, og han spilles av stadig flere ensembler i stadig flere sammenhenger. Adderley ble sist oppført under den nylig avviklede Magmafestivalen i Berlin.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

«Hundens bevegelsar» er en forestilling basert på en syklus av tekster. Løsrevne biter som hver for seg og til sammen gir innblikk i et lukket og undertrykt univers. En utilnærmelig konsistens hinsides vår fatteevne satt opp mot et bunnløst vemod. En engel – en hund, med mennesket som en prisme i midten av disse ytterpunktene.

Denne lesning av teksten har inspirert Mark Adderley til å skrive musikk hvor han for første gang, frivillig, har lagt bånd på seg selv. Hans tolkning og eksponering av de underliggende usagthetene og de undertrykte emosjonelle eksplosjoner, kommer til uttrykk i hans valg av instrumenter. Han har villet legge lokk på de store utbruddene men samtidig åpne opp for de ømme punktene i tilskuerens følelser. Derfor kan musikken virke nærmest transparent, slik at den ikke står i veien for teksten og den atmosfære som teksten frembringer.

Tekstene både synges av en mezzosopran og fremføres av en skuespiller. I denne repetitive og dobbeltbunnede relasjon oppstår det en mulighet for regissøren til å forske i individuelle virkelighetsfremstillinger. Teksten, musikken – og sangeren som en bro mellom dem. Spillet mellom disse tre bestanddelene kan gi grunnlag for ytterligere tolkninger av Fosses tekst, som motsetninger eller samstemthet.

Alt i alt vil derfor denne forestillingen by på en times dypdykk i Fosses underlige univers. Et dypdykk som ikke gir noen svar, men som overlater til tilskueren å fundere videre over tilværelsens uendelighet. Vi tror vi forstår – eller hvordan var det?

Medvirkende er Marit Synnøve Berg og Hege Høisæter. Musikerne er Mark Tukh (bratsj), Thomas Kjekstad (gitar), Kjersti Beate Vindal (harpe), Askild Løvold (piano) og Cathrine Nyheim (slagverk).

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev