Geir Johnson, Ultima

Ultima søker økonomisjef

ULTIMA, Oslo Contemporary Music Festival, har etablert seg som landets ledende festival for samtidskunst og relaterte kunstarter. Nå søker de etter en økonomisjef, som vil få overordnet ansvar for å utvikle en helhetlig finansiell strategi for hele foretagenet. Her kan du lese hele stillingsutlysningen.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Ultima-festivalen ble opprettet i 1990 og er organisert som en forening der 16 institusjoner innen det profesjonelle kulturliv samarbeider om en årlig internasjonal festival i Oslo. Årets festival arrangeres i perioden 3. – 13. oktober.

Ultima tilbyr nå en nyopprettet stilling med følgende sentrale ansvarsområder og oppgaver:

* Overordnet ansvar for å utvikle en helhetlig finansiell strategi for ULTIMA.
* Overordnet ansvar for å utvikle og implementere ULTIMAs finansielle styringssystemer.
* Overordnet ansvar for ULTIMAs økonomifunksjon, herunder
– kontroll av at organisasjonens økonomiske verdier forvaltes og utvikles på en ansvarlig og optimal måte,
— utarbeiding av budsjetter, samt budsjettoppfølging,
— ansvar for lønnsutbetalinger,
— oppfølging av forsikrings- og pensjonsavtaler,
— utarbeide intensjonsavtaler og kontrakter med samarbeidspartenere og sponsorer,
— evaluering av løpende avtaler,
— ansvar for festivalens billettsalg, og
— fakturering, regnskapsføring og utarbeidelse av årsregnskap.

Videre stikord er generelle strategiske analyser innen økonomi/finans/sponsor, samt relasjonsbygging med beslutningstakere innen privat og offentlig sektor.
Økonomisjefen inngår i ULTIMAs lederteam og rapporterer direkte til direktør.

Stillingen medfører kontakt med mennesker på alle nivå i organisasjonen, samt kontakt med leverandører, sponsorer og øvrige samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt. Økonomisjefen vil få ansvaret for å gjøre virksomheten mer lønnsom, men samtidig kunne stå for at kvaliteten og det faglige ivaretas på beste måte for alle berørte parter.

ULTIMA søker en offensiv person med siviløkonom/MBA-utdanning eller tilsvarende, og legger vekt på forretningsmessig teft og interesse for å jobbe både operativt og analytisk/strategisk innenfor nyskapende kunst og kulturliv. Tidligere erfaring fra kulturlivet er ingen forutsetning, men relevant arbeidserfaring samt internasjonal erfaring er en fordel.

ULTIMA tilbyr gode betingelser i et utviklingsrettet og fleksibelt arbeidsmiljø. Søknadsfrist er satt til 24. mai, med tiltredelse medio september 2002.

ULTIMA imøteser telefonhenvendelser ved direktør Geir Johnson på tlf. 22429 99 eller styreleder Stein Henrichsen på tlf 91 38 05 57, som kan danne grunnlag for en uforpliktende samtale om stillingen. Alle søknader behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV sendes til ULTIMA Oslo Contemporary Music Festival, v/Dir. Geir Johnson, Tollbugt. 28, 0157 Oslo eller på mail til info@ultima.no innen 24. mai.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.