Fra Frøken Julie, Ultima 2004 (Foto: Ann Irén Ødeby)

Ultima 2004: Litteraturen er kongen i kultur-Norge

Ultimafestivalen er nettopp avsluttet, publikumstilstrømningen var solid, men dekningen av dette store evenementet var – med enkelte unntak – mer eller mindre fraværende. Mens Aftenposten hadde enkelte reportasjer, konsentrerte Dagbladet seg primært om anmeldelser, mens et søk på Klassekampens nettsider resulterer i null treff. En liten ringerunde til kulturredaksjonene viser at Ultima møtes med nokså begrenset interesse. – Det er ikke dette vi prioriterer høyest, sier kulturredaktør Per A. Madsen i Aftenposten til Ballade.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Kyrre Tromm Lindvig

Ultimafestivalen gikk i år over 15 dager – med omlag 100 begivenheter: Konserter, lydinstallasjoner, «Møt komponisten»-seminarer og barne- og ungdomsprosjekter, samt operaer, teater og dans. I løpet av festivalperioden ble det fremført over 30 urfremføringer.

— Det er jo litt interessant at tre urfremføringer i løpet av én og samme helg med Philippe Hurel, en av verdens fremste samtidsmusikkomponister, ikke får et eneste oppslag i norsk dagspresse, sier Geir Johnson, direktør i Ultima, på henvendelse fra Ballade.

Han poengterer at han på ingen måte er misfornøyd, men registrerer at pressen primært ser ut til å være opptatt av å forholde seg til TV-relaterte begivenheter.

— Pressen lever av at leserne identifiserer seg med det som leses. Vi som jobber for å trekke frem mindre kjente og nyere ting, faller dermed fort utenfor det hele – vi får for eksempel ingen TV-dekning å snakke om, sier Johnsen.

Kulturredaktør i Aftenposten, Per A. Madsen, sier at det på ingen måte ligger noen prinsipiell avgjørelse bak å ikke fremheve Ultima. Han er heller ikke enig i Ballades inntrykk av at festivalen i år har fått mindre oppmerksomhet enn før.

— Vi har plassert tyngdepunktet på nyheter og reportasjesaker i år, og kuttet litt ned på anmeldelsene, men det er ikke mitt inntrykk at vi har dekket Ultima mindre i år, sier han.

Madsen medgir at samtidsmusikken ikke er høyest prioritert hos dem.

— Det er jo klart at det er mange faktorer som spiller inn her, og det har også med innarbeidete prioriteringer å gjøre. Litteratur er for eksempel et område som vi prioriterer høyt. Der bringer vi de store navnene, men også mindre utgivelser som vi mener fortjener oppmerksomhet. Jeg innrømmer at vi har en mer systematisk dekning på litteraturfeltet enn på musikk. Generelt kan jeg si at vi i forsøker vi å ha et breddekonsept, slik at flest mulig skal kunne finne noe som de interessert i, forteller Madsen.

Jakten videre bringer Ballade til Klassekampen, en avis som i de siste årene har blitt en sterk aktør innen kulturjournalistikken. Også her ser litteraturen ut til å dominere. Etter å ha konfrontert kulturredaktør Marthe Stubberød Eielsen med det faktum at et søk på «Ultima» på deres nettsider ikke genererte noen treff, får jeg til svar at de rett og slett ikke har gjort noe på Ultima i år.

— Vi hadde en frilanser på Ultima i fjor, men i år valgte vi å la være. Hovedgrunnen er at vi er en liten kulturredaksjon, og at vi derfor må prioritere. Hvis vi skulle ha skrevet om mye om samtidsmusikk generelt, eller Ultima spesielt, så ville vi måttet gjøre det ordentlig. Vi vil ikke gjøre ting halvgjort, sier Eielsen.

I Klassekampen er det litteraturstoffet som tar hovedfokuset, selv om Eielsen legger til at de også har musikkomtaler. Hun vil også ha frem at deres medarbeider Egil Baumann tross alt skrev en artikkel om Ultima i papirutgaven torsdag 7.oktober.

— Det gir et litt uriktig bilde å kun lese nettutgaven, da det er få artikler som legges utpå nett, sier Eielsen. – Det avgjørende for oss er å kunne ha en kritisk og radikal vinkling på kulturstoffet vårt. Musikk er et så omfattende tema at det er umulig for oss å kunne dekke hele området, men det hender jo at enkelte ting stikker seg frem, som er interessant for en avis som Klassekampen, forklarer hun.

Et kjapt blikk på de andre dagsavisene bekrefter trenden med den generelle oppmerksomheten som blir bøkene – og da særlig deres opphavsmenn – og kvinner- til del. Llitteraturstoffet dominerer helt klart det seriøse kulturstoffet, sammen med film, populærmusikk og noe billedkunst. Årets festivalkomponist på Ultima, Louis Andriessen, blir neppe invitert til å småsnakke om sitt liv og arbeid på «Først og sist» . Da er det kanskje bedre å ha Anne Holt snakke om sin n’te bok og la Åsne Seierstad synse om USA?

På den andre siden sitter direktør Johnson i Ultima og tar det hele tilsynelatende med ro.

— På et tidspunkt vil vårt publikum ha nådd en kritisk masse. Og når vi blir store nok, så kommer pressen til å måtte skrive mer om oss. Det kommer til å skje, spår han.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev