Noxagt live, 2003

UDs reisestøtte – tildelingene for våren 2005 er klare

Minst like sikkert som at Påskeharen legger egg under trær og busker, fordeles UDs reisestøtte til norske musikere og utøvere to ganger i året. Blant artistene og kunstnerne som kan glede seg i denne omgang, finner vi bl.a. Annie, Thomas Dybdahl, Ensemble Ernst, Trio Mediæval, Red Harvest, Noxagt og Tord Gustavsen. Samtidig ble også de såkalte 03-midlene fordelt til i alt 12 prosjekter i land i sør.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Det kom inn totalt 124 søknader til denne søknadsrunden, med 4 801 563 kroner som total søknadssum. Utvalget så seg i stand til å bevilge 650 000 kroner til i alt 51 av prosjektene. Det ble bevilget 16 tildelinger innen pop/rock-feltet (av i alt 45 søknader), 15 tildelinger innen klassisk og samtidsmusikk (av i alt 34), 13 tildelinger innen jazzfeltet (av i alt 28) – og seks tildelinger innen folkemusikkfeltet (av i alt 10).

Innen kategorien «annet» kom det inn 7 søknader, hvorav 1 ble innvilget.

UDs reisestøtte – tildeling våren 2005:

Her ser du hvordan fordelingene gir seg utslag for de forskjellige genrene, med søkte midler satt opp som lysere søyler:

Søknadsfrist for reisestøtte er 1. mars og 1. november. Departementet gir støtte til kulturpresentasjon i utlandet. Det Kongelige Utenriksdepartement (UD) har fra 1. november 2002 delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen av UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet, til Musikkinformasjonssenteret (MIC). MIC fungerer nå som sekretariat for ordningen.

Søknadsskjema kan lastes ned under artikkelen «Reisestøtte til Profesjonelle musikeres konserter i utlandet -retningslinjer»

Det ble også fordelt støtte til land i sør-prosjekter, som fordelte seg slik:

Dette er UDs støtteordning for å utvikle musikk-prosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere i land i sør – de såkalte 03-midlene. Ordningen administreres av Musikkinformasjonssenteret – MIC, men opprettholdes i Utenriksdepartementets navn. Prosjektene vurderes av samme utvalg som tar stilling til UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet.

Også denne ordningen kan du lese mer om i artikkellenkene nedenfor.

Stillinger

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev