Elevator (HC Gilje/ Kreutzerkompaniet)

Tverrkunstnerisk satsning fra Ny Musikk

Ny Musikk vil i perioden 2005 – 2007 satse på produksjoner basert på tverrkunst, det vil si samarbeidsprosjekter mellom kunstgrener. I forkant av dette inviterer de i samarbeid med PNEK, UKS, Atelier Nord og Black Box Teater til tverrkunstnerisk workshop. Gjennom fire samlinger i løpet av høsten 2004 og våren 2005 skal aktive aktører fra lyd – bilde og scenekunstfeltet kunne delta i prosjektet, som er tenkt presentert offentlig i februar 2005. – Hovedpoenget er å få kunstnere som i utgangspunktet jobber med tverrkunst til å få innspill fra andre kunstgrener, for dermed å bygge kompetanse og kontakter, sier produsent Tora Ferner Lange i Ny Musikk til Ballade.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Utlysningsteksten er veldig åpen, forteller Lange. – Dette er for å kunne nå flest mulig aktører innen det store feltet som tverrkunst er, det kan jo romme alt fra avantgarde og samtidsmusikk via installasjoner og videokunst til performance og happenings, sier hun.

Som nevnt planlegger Ny Musikk å satse på tverrkunst i perioden 2005-2007 og Lange kan også røpe at det er planlagt en festival med dette i april 2005, uten at den i skrivende stund er kommet lenger enn til skissestadiet. Men hvorfor satser de så mye på dette?

— Vi i Ny Musikk har merket oss at det er en klart økende tendens til at flere og flere jobber med tverrkunst, blant annet på kunsthøyskolen finnes det mange som jobber med lyd. Imidlertid har de ofte ikke noen musikkfaglig bakgrunn, mens musikere som jobber med andre kunstarter også ofte mangler en del annen kunstfaglig bakgrunn. Målet med workshopen er å stimulere de forskjellige miljøene som nærmer seg det samme fra forskjellige vinkler, ved at folk fra forskjellige kunstarter skal kunne jobbe sammen, gi hverandre tilbakemelding og lære av hverandre. Det å jobbe med lyd og lys krever ofte også mye utstyr, noe vi kommer til å stille til disposisjon i løpet av workshopen, forteller Lange.

Hun poengterer at det ikke nødvendigvis bare er store infrastrukturtunge prosjekter de vil legge opp til på workshopen.

— Det er ikke det avgjørende, vi ser også for oss små konseptuelle ting. Hovedpoenget er å bygge den tverrkunstneriske kompetansen, sier Lange.

Hun mener tverrkunst i dag er så aktuelt på grunn av at man i dagens samfunn har større kapasitet til å oppfatte flere medier samtidig. – Dyrkningen av mediene hver for seg er ikke så fremtredende lenger, uttaler Lange, som imidlertid ikke vil gå med på at dette nødvendigvis har med dagens populærkultur og dets blanding av genre å gjøre.

— Nei, det har siden 60-tallet vært en tradisjon innen kunst å jobbe tverrkunstnerisk, tenk bare på Naim June Paik (koreansk multikunster, journ.anm). Det er denne utviklingen vi ser blir tatt opp igjen i dag, og den ønsker vi å støtte. Workshopen blir en innfallsport til Ny Musikks videre arbeid med tverrkunst, avslutter Lange.

Om workshopen:

Prosjektet struktureres gjennom fire 3-4 dagers arbeidsperioder fordelt over et halvt år, fra september 2004 til februar 2005. Til hver av periodene inviteres aktuelle inspiratorer/moderatorer til å stimulere prosjektutviklingen. En uformell visning av arbeidet er tenkt presentert i februar 2005. Hvor og hvordan denne visningen finner sted, avhenger av deltakere og hva som blir arbeidet fram under workshopen. Det samme gjør valget av moderator til hver enkelt workshop. LYD PLUSS baseres først og fremst på deltakernes kompetanse og arbeid. Workshopen avholdes i Oslo.

Ny Musikk vektlegger at workshopen skal være åpen for alle som jobber med lyd-,bilde og scenekunst, det være seg billedkunstnere, performancekunstnere, lydkunstnere, nettkunstnere, videokunstnere, komponister, musikere, scenekunstnere, dansere, skuespillere eller regissører eller andre. Søknadsfristen for å komme i betraktning for deltagelse er 1. juni og stiles til Ny Musikk, Tollbugt. 28 0157 Oslo. En kort CV og motivasjon for deltagelse må vedlegges.

Workshopen presenteres i samarbeid med:

UKS – unge kunstneres samfund, er en interesseorganisasjon og et galleri for unge kunstnere. Foreningen flyttet til Lakkegata 55 i 2003, og legger etter det stor vekt på den offentlig synlige virksomheten. (www.uks.no)

PNEK – produksjonsnettverk for elektronisk kunst, er et fireårig prosjekt finansiert av Norsk Kulturråd. PNEKs oppgave er å være en samlende ressurs for produksjon av elektronisk kunst i Norge. (www.pnek.no)

Atelier Nord: Atelier Nords misjon er å støtte produksjon og utvikling av kunst i nye medier, og bringe denne kunsten inn i kunstoffentligheten. (www.anart.no)

Black Box Teater: Black Box Teater er en av Norges viktigste scener for presentasjon av frittstående kunstnere og kompanier, norske såvel som internasjonale. (www.blackbox.no)

Alle bildene til denne artikkelen er brukt med velvillig tillatelse av kunstneren selv, HC Gilje. Hans hjemmeside kan du besøke ved å klikke her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev