Truls Mørk, 2003 (Foto: Rikskonsertene.no)

Truls Mørk tar farvel med Kammermusikkfestivalen

Truls Mørk slutter som kunstnerisk leder av International Chamber Music Festival – kammermusikkfestivalen i Stavanger. Etter tretten år og tretten festivaler har Truls Mørk meddelt styret ved kammermusikkfestivalen i Stavanger at han ikke ønsker å fortsette som
kunstnerisk leder. – Styret har gitt uttrykk for den dypeste beklagelse over beslutningen, heter det i en offisiell kommentar fra styreleder.

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er styreleder Tone Veen som på vegne av styret i International Chamber Music Festival har formulert den knappe kommentaren, der følgende står å lese:

— Festivalen har nytt godt av Truls Mørks omfattende internasjonale nettverk og mange av verdens fremste musikere har møttes i Stavanger og skapt uforglemmelige høydepunkter av musikalske opplevelser. Han har vært eninspirator og drivkraft bak unike samspill, og styret takker Truls Mørk for en enestående innsats for festivalen og for Stavanger. Styret skal i den nærmeste tiden påbegynne arbeidet med å finne hans etterfølger og planlegge arbeidet med neste års festival.

Stavanger Aftenblad kommenterer naturlig nok Mørks avskjed i dagens avis, og betegner hans avgang som «overraskende». Avisen spekulerer i om avgangen kan skyldes stort arbeidspress, og har intervjuet både Veen og Jens Thordal, som er Kammermusikkfestivalens daglige leder. Begge innrømmer at Mørks beslutning kom overaskende på dem, men gir samtidig uttrykk for stor beundring for den personlige innsatsen musikeren har lagt i festivalen.

— Uttrykksmessig vil det aldri bli det samme. Truls satte sitt personlige preg på Kammermusikkfestivalen, sier Tone Veen til Aftenbladets Eldri Espedal Storhaug. – En ny kunstnerisk leder vil sette sitt preg. Men vi vil satse på å opprettholde kvaliteten, det internasjonale preget og videreutvikle det gode miljøet.

Ballades freelance-medarbeider Solveig Grødem Sandelson ga den trettende utgaven av International Chamber Music Festival det beste skussmål, og skrev bl.a. følgende: «Programmets mange innfallsvinklar gjer årets festival meir samtidig og relevant enn sine forgjengarar. Det svinga verkeleg av programmet i år, som det kanskje aldri før har gjort, i alle fall ikkje i dette hundreåret. Spennet er større, frå den heilt tidlege musikken til den heilt nye, frå moderne instrument til eldgamle, frå såkalt autentiske oppføringar, til røffe, uvørne, sterkt personlege. Slik klarer festivalen i år både å kommentera sine eigne røter, reflektera over tradisjonar og historie, og halda fram både det nyaste og det kjæraste.»

Truls Mørk ønsker selv ikke å utdype årsakene til at han nå har trukket seg. Men ved siden av sin store innsats for Kammermusikkfestivalen, der han hvert år har invitert et tyvetalls stjernemusikere til internasjonalt samspill, har han også vedlikeholdt en imponerende og krevende musikerkarriere, som i fjor toppet seg med at han vant den prestisjetunge Grammy-prisen som beste instrumentalsolist uten orkester, da for platen «Britten Cello Suites 1-3» fra 2000.  

Hele artikkelen hos Stavanger Aftenblad kan du lese på [link id=55353 title=» her»].

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Ph.d.-stipendiatstilling innen folkemusikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev