BEK-logo

Trond Lossius: – Skandale om BEK må legge ned

BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, er ikke foreslått inn på statsbudsjettet fra 2004. Dermed er det fare for at en av de viktigste og mest vellykkede kultursatsingene i Norge de siste årene må legge ned. Det vil være en kulturpolitisk skandale, mener BEKs daglige leder, Trond Lossius.

Kalender

Av Trond Lossius, daglig leder ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst

BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, er ikke foreslått inn på statsbudsjettet fra 2004. Dermed er det fare for at en av de viktigste og mest vellykkede kultursatsingene i Norge de siste årene må legge ned. Det vil være en kulturpolitisk skandale.

Norsk kulturråd har vært den viktigste tilskuddspartneren for BEK så langt. Etter tilskudd til prøvedrift i 4 år er det stopp, Kulturrådet har ikke mandat til å gi tilskudd i fremtiden.

Kulturrådet har arbeidet målbevisst de siste årene for å bedre vilkårene for elektronisk kunst. I tillegg til å støtte BEK, har de også støttet TEKS, Trondheim elektroniske kunstsenter, og PNEK, Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. Dette nettverket består av BEK og TEKS samt Atelier Nord og NoTAM som begge holder til i Oslo. Dersom BEK legges ned, rakner hele satsingen. Sannsynligvis vil da også TEKS og PNEK bli nedlagt etter hvert. Oslo vil da ha 2 sentre som samlet mottar 4,5 mill. i statstilskudd i 2004, mens det ikke er noe organisert tilbud for kunstnere utenfor Oslo-regionen. Organisasjonene i Oslo har fått økt sine statstilskudd med mer enn 2.5 mill. de siste tre årene. Økningen i tilskudd til NoTAM i 2003 var på 600.000, like mye som BEKs samlede tilskudd fra Kulturrådet. BEKs faglige virksomhet er på samme nivå i omfang og kvalitet som for virksomhetene i Oslo. Det er derfor ikke mulig å finne noen gode faglige argumenter for at kun Oslo skal
være begunstiget med denne type tilbud i fremtiden

Samtidig som Kulturrådet har arbeidet for en desentralisert modell, har utviklingen i statstilskudd bidratt til å forsterke forfordelingen av Oslo. Da er det besynderlig at Kulturdepartementet ikke finner råd til å videreføre BEK fra neste år.

Norsk kulturråd skal «bidra til igangsetting av nyskapende og eksperimentelle prosjekter og til utviklingen av et desentralisert kulturtilbud på et høyt kvalitetsnivå». Bevilgningspolitikken for neste år står i klar kontrast til dette. Dersom BEK legges ned, vil det måtte få konsekvenser for Kulturrådets fremtidige bevilgningspolitikk. Kulturrådets rolle som en dynamisk aktør i kulturfeltet kan i så fall være betydelig svekket.

Statsbudsjettet står også i skarp kontrast til Kulturmeldingen som ble lagt frem for litt over en måned siden. Der ble det gitt uttrykk for at BEK må sikres videreføring. Det er rart at kulturministeren ikke forstår at toget går nå, og at det er for sent å gripe inn etter at BEK er lagt ned.

BEK har søkt innpass på kap. 320 post 74 «Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd». Dette er en post der ansvarsforholdet mellom Kulturrådet og departementet pr. i dag synes uklart. Kulturrådet har til nå vært faginstans og leverer sin innstilling til departementet. I følge leder for billedkunstutvalget, Per Kvist, er BEK et svært viktig tiltak som må sikres videreført. Når departementet i stedet velger å prioritere andre tiltak har vi grunn til å tro at Kulturrådets innstilling er tilsidesatt. BEK var redd
for at dette kunne skje, og ba derfor om møte med den politiske ledelsen i departementet tidligere i år. Dette ble avvist med henvisning til at saken lå til behandling i Kulturrådet. Dersom det er riktig at Kulturrådets innstilling er tilsidesatt, innebærer det en kritikkverdig forvaltningspraksis. BEK har da vært avskjært fra å legge frem saken for den instans som tar den faktiske beslutning, og beslutningen kan ha blitt tatt på sviktende grunnlag.

I kulturmeldingen drøftes forvaltningspraksis for kap. 320 post 74, og konklusjonen er at ansvaret bør overføres til Norsk kulturråd. Dersom Kulturdepartementet i behandlingen av kap. 320 post 74 på Statsbudsjettet for 2004 har tilsidesatt Kulturrådets innstilling innebærer det at departementet handler i strid med sin egen anbefaling. Kulturministeren bør forstå hvilke uheldige konsekvenser dette er i ferd med å gi. Departementet står nå i fare for å rasere et nytt og spennende kulturfelt hvor Norge de siste årene, ikke minst takket være BEK, har markert seg svært fordelaktig på den internasjonale kunstarenaen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Daglig Leder

Stiftelsen Folken

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev