Per Zanussi (Foto: Jean Christine Cena)

– Trist, tragisk og en feilslått kulturpolitikk

Reaksjonene mot Trond Giskes vedtak om å fjerne støtten til lokale musikktiltak (LOK) har vært ganske entydige blant konsertarrangørene. Ballade tok kontakt med fem musikere/ildsjeler fra ulike miljøer for å lodde reaksjoner på dette . Ingen av musikerne vi snakket med ser positivt på beslutningen om at disse midlene skal overføres til kommunene. – Trist og tragisk er omkvedet blant artistene, som frykter færre spillejobber og mer byråkrati – stikk i strid med kulturministerens lovnader.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Bjørn Hammershaug

I gårsdagens Ballade uttalte kulturminister Giske at planen er å overlate ansvaret for lokale musikktiltak til de enkelte kommuner og fylkeskommuner – noe han mener det gis mer enn godt nok rom for i kommende års budsjett.

— Lokale musikktiltak er et åpenbart lokalt ansvar, sentrale utvalg har ikke den nærheten som trengs for å sitte og avgjøre om man skal støtte en konsert i Telemark på torsdag eller Flekkefjord på lørdag. Det ville være en fornærmelse mot den lokale kulturen, som i de aller fleste tilfeller også får støtte fra lokalsamfunnet. Vi trenger ikke det ekstra byråkratiet det medfører å skulle bevilge fra to steder til de samme formålene, sa Giske til Ballades redaktør i går.

I dag har vi konfrontert fem musikere/arrangører innen ulike genre om de deler Giskes positive spådommer.

Vi snakket med:

Lasse Marhaug: soloartist/Jazkamer, DEL m.fl.
Synnøve Bjørset: Majorstuen
Nicholas H. Møllerhaug: festivalleder Borealis, Trollofon/Pilota, medmusiker i Alog
Per Zanussi: bassist/komponist
Jan Martin Smørdal: gitarist/komponist

Spørsmålene vi stilte var:

1. Hva er ditt syn på at LOK-ordningen forsvinner?
2. Hvilken betydning tror du dette vil ha for deg som utøvende artist/arrangør?
3. Hvor mange spillejobber har du/dere gjort i år som har vært avhengig av LOK-midler?
4. Hvordan er tilliten til at de enkelte kommuner vil følge opp dette på lik linje som i dag?

Lasse Marhaug: – som å gi havresekken til bukken
1. – Umiddelbart tenker jeg at dette er veldig trist og en feilslått kulturpolitikk, særlig ettersom LOK-midlene går til artister/organisasjoner som faller litt ”utenfor”. Nå som ordningen blir lagt over til kommunene uten å øremerkes blir dette litt som å gi havresekken til bukken.

2 – Hvis for eksempel Dans for Voksne, AllEars og Trollofon rammes vil det ha store konsekvenser – ikke bare for meg som artist, men for hele miljøet.

3 – Anslagsvis halvparten av konsertene i Norge.

4. – Den er svært lav, spesielt overfor Oslo kommune, som ikke har vært flinke til å drive kulturpolitikk i det hele tatt.

Synnøve S. Bjørset: – en tragedie
1. – En tragedie og forferdelig trist. Jeg tror dette vil bety kroken på døra for mange lokale musikktiltak, spesielt med tanke på de mange små kommuner der det er vekselpenger å hente i kulturmidler. LOK-støtten har vært veldig viktig, og jeg ser ikke hvor de pengene skal hentes fra nå. Det er litt for lett av Giske å si til kommunene at ”det kan dere ordne selv”.

2. – Jeg tror det vil bety færre jobber utenfor de store byene. De som arrangerer vil måtte være mye sikrere på inntjeningen, og frilansere vil ikke ha anledning til å ta risiko-oppdrag hvis denne støtten bortfaller. Det vil altså bety færre konserter.

3. – Det har jeg ikke full oversikt over, men det er i hvert fall mange konsertserier vi spiller på som har støtte fra LOK. Det har vært mye fokus på klubbene i denne saken, men det er også mange enkelttiltak som vil forsvinne.

4. – Den er lik null. Noen kommuner er veldig flinke, men med den pressede økonomien som de har i dag, tror jeg ikke pengene før har kommet inn på kontoen før de flyttes over til et annet sted. Dette har jeg dårlig tro på!

Nicholas H. Møllerhaug: – uforutsigbar løsning
1. – Utrolig trist. Jeg har jobbet med mange prosjekter i Bergen som har vært 100 % avhengig av denne ordningen, både Pilota og enkeltstående ting. Dette er som å miste et veldig viktig fundament. Nå må arrangører bruke tid på å re-orientere seg i søknadsmyra i stedet for å arrangere konserter. Dette rammer folk som i utgangspunktet ikke bør bruke mer tid på å søke om midler, men om å lage kunst.

2. – Hvis dette er definitivt vil det bety at arrangører av mindre konsepter rett og slett ikke vil finne sted. Det er nødvendig å se om andre kan ta ansvar for dette for å sikre at musikken og lyden går videre.

3. – Vet ikke helt.

4. – Vi i Bergen er i en veldig heldig situasjon. Vi har en byråd og en bred, kompetent administrasjon som følger opp både det brede, høye og smale kunstlivet. Jeg har derfor ingen mistillit til Bergen kommune, men det er nok viktig å ha en annen kanal i tillegg for å gjør det mer forutsigbart. Giske bruker selv dette som et argument, men her mener jeg han snakker litt mot seg selv. Resultatet blir nemlig uforutsigbart – ingen vet for eksempel hvordan situasjonen er i Bergen om 5 år.

Per Zanussi: – betyr færre spillejobber
1. – Det er trist. Det arrangeres veldig mange konserter med de pengene, særlig innen det litt smalere segmentet.

2. – Det er vanskelig å si, men jeg antar det vil bety færre spillejobber.

3. – Jeg vet ikke eksakt hvor mange, men det er en god del av de har spilt som er arrangert på LOK-midler.

4. – Det kommer an på hva som blir gjort for å erstatte ordningen – men jeg har ikke noe særlig tro på at det blir like velfungerende som det er i dag.

Jan Martin Smørdal: – liten tillit
1. – Dette er veldig trist. Man kan ikke fjerne noe så utrolig viktig uten å ha noen tilsvarende eller bedre løsninger. LOK-støtten er – i likhet med andre støtteordninger – ekstremt viktig.

2. – Jeg vet det vil ha innvirkning, i og med at det vil være spillejobber jeg ikke vil få.

3. – Jeg tror ikke det har vært noen i år, men jeg har vært involvert mye tidligere. Trolig dreier det seg om 1-2 i året.

4. – Giske har jo ikke gitt noe pålegg, men en anbefaling. Jeg har liten eller ingen tillit til kommunene med mindre de blir pålagt en øremerking av midler.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev