Nils Henrik Asheim på Festspilene, 2005

Tou Scene på statsbudsjettet

Den nye regjeringen har lagt inn 500.000 kroner til Tou Scene over statsbudsjettet. – Dette er en stor anerkjennelse til prosjektet, og en seier for det uavhengige kulturlivet, sier styreleder Nils Henrik Asheim i en kommentar torsdag. Samtidig har flertallet av partiene i Stavanger Kommune innstilt på en dobling av det årlige kommunale driftstilskuddet til Tou – fra 500.000 til 1 million.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Skjebnen til viktige Tou Scene i Stavanger har en tid vært uviss, etter at stedet opparbeidet seg et underskudd på rundt 1, 4 millioner bare siden oppstarten i april i år. I følge ledelsen ved Tou Scene skyldes de røde tallene i regnskapsboken ikke besøkssvikt, men svikt i øvrige anslåtte inntekter – deriblant nettopp den offentlige støtten.

Nå som Tou Scene løftes frem i revidert statsbudsjett, samtidig som Stavangers politikere slår ring om stedet, ser alt straks adskillig lysere ut.

— Det ser ut til at Tou Scene kan få levelige vilkår i 2006, så vi kan være en dynamisk kulturfabrikk med ringvirkninger både regionalt og nasjonalt, uttalte Asheim torsdag, da det nye kulturbudsjettet ble presentert.

Samtidig understreker han at de økonomiske problemene til Tou Scene ikke dermed er over.

— Til tross for redningspakken som Stavanger Kommune, Rogaland Fylke og private investorer har signalisert at de vil gi, vil det trolig ta flere uker før vi definitivt kan si at vi har kommet oss gjennom likviditets- og gjeldskrisen, advarer Asheim.

Formannskapet i Stavanger kommune behandlet saken i forrige uke. I innstillingen fra rådmann Ole Hetland var det i følge Stavanger Aftenblad en forutsetning at kreditorene til Tou gikk med på at de bare fikk dekket inn tretti prosent av det de hadde utestående. I tillegg forlangte kommunen å få peke ut en representant til styret i Tou.

Tou Scene har også en søknad inne hos Fylkeskommunen i Rogaland, men fylkesrådmann Liv Fredriksen vurderer i følge Aftenbladet 500 000 kroner som ”en svært høy sum for fylkeskommunen”. Fylkesutvalget skal etter planen ta stilling til Tous søknad 15. november.

Spørsmålet om fri kunstnerisk profil og fortsatt selvstendighet for Tou Scene har vært et viktig tema for Tou-ledelsen, særlig siden flere politikere i Stavanger har tatt til orde for at stedet må få en bredere og mer publikumsvennlig profil.

— Det er jo vanskelig å si at ingenting må gjøres, når noe er i ferd med å gå konkurs, uttalte leder i kulturstyret i Stavanger, Siri Skaar, til NRK Rogaland, og la til: – Det er i hvert fall mange i Stavanger som opplever Tous program som veldig smalt og spesielt.

Dette blir avvist av Nils Henrik Asheim, som står på sin rett til å fortsette dagens profil.

— Bestselger-arrangementer finner du over alt, mener Asheim. – Vi er først og fremst en arena som skal ivareta kunstformer som det ikke nødvendigvis veldig mye kommers eller business i, sier Asheim.

Selv om Asheim er forsiktig med å innkassere noen full seier i saken, mener han likevel at torsdagens nyheter virkelig er ”noe å feire”. Han retter dessuten en takk til de nærmere 600 personene som undertegnet det elektroniske oppropet til støtte for Tou.

Det var for øvrig Høyres Olemic Tommesen som la frem spørsmålet om krisehjelp til Tou Scene overfor kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev