Trond Giske, 2003

Tore Hansen: – Trond Giske har helt rett

– Kulturministeren tar ansvar og har endelig blitt herre i eget hus. Han setter fingeren på noe som de musikalske pariakastene har visst om i mange år, skriver Tore Hansen i dette innlegget til Ballades debatt om sjangersjåvinisme. Hansen kjenner godt igjen sjangersjåvinismen mot populærmusikken slik Giske har beskrevet den: – Jeg føler at det er vanskelig å være solidarisk under tvang og åpenlys forskjellsbehandling, skriver den tidligere lederen av Norsk Artistforbund: – Komponistforeningen har konstruert TONO-systemet til sitt eget beste, slik at radiospilling av kunstmusikk betales fire ganger mer enn populærmusikk, viser og revymusikk. Det er faktisk ikke populærkomponistenes oppgave – mot deres vilje – å støtte musikkarter som er truet, skriver Hansen.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Tore Hansen, populærkomponist og vokalist i Unit Five

Er det ikke slik at Komponistforeningens medlemmer har levd av populærkomponistene i flere tiår i TONO-systemet?

Har ikke begrunnelsen vært at musikken til medlemmene deres – i følge dem selv – er mer kompleks enn populærkomponistenes?

Nå tør de ikke bruke denne typen språk lenger, men holdningene er der fremdeles.

Må vi juridisk bevise hvem som har sagt hva, og når de sa det for å synliggjøre forakten fra «sjangertoppen» og nedover?

Tvunget til solidaritet
Kan det være noen tvil om at Komponistforeningen i en årrekke har tvunget populærkomponistene til solidaritet, på grunn av et rigid TONO-system som de selv har konstruert til eget beste?

Jeg ønsker at det skal være en tillit mellom popkomponister og komponistforeningens medlemmer, og dennes medlemmmer. Dette skal selvfølgelig gå begge veier, men så lenge komponistforeningen turer fram som de gjør i TONO, er dette vanskelig for oss som blir sittende igjen med svarteper hver gang.

Hvem tjener pengene, og hvor blir de av?
Jeg vet hvordan dette fungerer. Jeg har vært i TONO-systemet i en årrekke, også som tillitsvalgt. Se bare på tildelingene fra Fond For Utøvende Kunstnere og fond For Lyd og Bilde. Hvem får størst beløp ut og hvem antar man genererer mest inn?

Vi som lager pop og rock må bråke og sloss for å få Komponistforeningen til å uttale seg – for så å bevege seg. Hvem sitter i styrene i disse fondene? I hvertfall ikke folk fra pop/rock-sjangrene.

Derfor: Takk til Trond Giske som fra politisk hold setter fingeren på noe som de musikalske pariakastene har visst om i mange, mange år!

Kvadruppel lønn for kunstmusikk
Alt dette fine snakket om crossover er unntak, ikke regler. Det er noe Machiavelli’sk over dette. Komponistforeningen gir aldri rettighetene sine fra seg frivillig. Tono har også fått dispensasjon fra myndighetene til å være udemokratisk. Dette i så stor grad at Komponistforeningens medlemmer blir kompensert fire ganger bedre enn populærkomponistene for spilling i radio. Andelshaverne i TONO har altså ikke direkte stemmerett! Hvilke andre yrkesgrupper hadde tålt dette? Skulle sterkstrøm-elektrikerne overlate lønna si til svakstrøm-elektrikerne fordi sistnevnte hadde tilegnet seg makt?

Jeg forstår og støtter selvfølgelig Komponistforeningens medlemmer i ønsket om å leve av musikken de lager. Det er viktig og riktig at de musikalske uttrykkene de står for, blir bevart og gitt levelige kår. Men tvang og mangel på respekt i vår retning svekker også vår vilje til solidaritet med musikkformer som ikke er umiddelbart «salgbare».

Det er faktisk ikke populærkomponistenes oppgave – mot deres vilje – å støtte musikkarter som er truet. I et kulturelt samfunn er dette muligens statens oppgave.

Ønsker rettferdighet
Det finnes dialog mellom Nopa (Norske populærkomponister) og Komponistforeningen, bare så det er nevnt. Og musikkpolitikerne vil nok hevde at det er der dialogen skal føres. Men ropet om rettferdighet på rettighetshaversiden i Norge blir stadig høyere og mer bevisst.

Først nå er det blitt slik at kulturministeren styrer departementet han er satt til å styre. Dette har byråkratene gjort i en årrekke.

Klart det skaper bekymring hos de som hittil har blitt begunstiget.

Innlegg i denne saken kan sendes til ballade@mic.no

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev