Consortium Vokale

Tildelinger til musikkensembler og festivaler 2007

Kulturrådets tildelinger til musikkensembler og festivaler som forelå rett før jul, var godt nytt for en rekke ensembler og festivaler. Begge tilskuddsordningene er nemlig blitt styrket, med henholdsvis 2,5 og 3,5 millioner kroner. For 2007 er dermed 18,6 millioner fordelt på 109 musikkensembler mens 28,65 millioner er tildelt i alt 80 musikkfestivaler.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

I statsbudsjettet for 2007 har tilskuddene til norske ensembler økt med 2,5 millioner kroner, melder Norsk kulturråd. Dette betyr økte tilskudd til enkelte av ensemblene som allerede mottar støtte, samt midler til en rekke ensembler som er nye på kulturrådets tildelingsliste.

Blant ensemblene som for første gang mottar ensemblestøtte fra Norsk kulturråd finner vi Harald Hårfagre Kammerorkester under ledelse av Nils Økland i Haugesund, en strykekvartett ledet av Arvid Engegård med tilhold i Bodø, storbandet Norsk Store initiert gjennom Østnorsk jazzsenter, og improvisasjonsensemblene N-ensemble og Point 4. Dessuten har også jazzgruppene Håvard Wiik Trio, Dag Arnesen Trio, Solid!, Ivar Kolve Trio, og Subtrio kommet med på tildelingslisten. Innen vokalmusikk står Consortium Vokale som ny representant.

Særpregede ensembler
Det er særpregede grupper som har fått økt tildeling, melder kulturrådet. Blant dem framheves Norske barokksolister som på kort tid har etablert en formidling av gode produksjoner, Jon Balkes Magnetic North Orchestra som markerer seg gjennom interessante samarbeidsprosjekter, og Christian Wallumrød Ensemble.

Det er også gitt økninger til Bergen Domkantori, Det Norske Solistkor, Oslo Kammerkor og Vokal Nord i Tromsø, mens Trio Mediæval og Nordic Voices er lovet flerårige tilskudd. På samtidsmusikkområdet er det gitt økninger til ensemblene Bit 20 Ensemble, Poing, Asamisimasa og Spunk.

Ensemblestøtten ble første gang utdelt i 2001, da støtten lå på 8 millioner kroner. Økningen frem til 2007 gjør det mulig å sikre bredde i fordelingen og å videreføre utviklingen av den høye standarden på musikkproduksjoner i dette feltet.

Festivalstøtte
Tilskuddene til norske festivaler i 2007 er økt med 3,5 millioner kroner, og 17 festivaler er nye på tildelingslisten. Av disse er det ni festivaler innen populærmusikksjangeren (Ekko – Bergen Elektronika Festival, Punkt Festivalen, Malakoff Rockfestival, Granittrock, Barents Spetakel, ALO festivalen, Kibneb-festivalen, Målrock og Christiansand String Swing Circus), tre jazzfestivaler (Soddjazz festivalen, The Groove Valley Jazzcamp og Barentsjazz), to tradisjonsmusikkfestivaler (Folkelarm og Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival), to festivaler for klassisk/kammermusikk (Gloppen musikkfest og Kirsten Flagstad), samt en samtidsmusikkfestival (Brasswind i Bergen).

Kulturrådet gir tilskudd til musikkfestivaler som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Også til musikkfestivaler ble den første tildelingen gjort i 2001, da 21,6 millioner kroner ble fordelt på 41 festivaler.

Kulturrådet melder at det i år kom inn 139 søknader om festivalstøtte, med en samlet søknadssum på 72 mill. kroner, mens de i fjor mottok 122 søknader. De siste fem årene har den totale økningen i søknadsmengden vært om lag 60 prosent.

En fullstendig tildelingsliste finnes på kulturrådets hjemmesider.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev