Tanja Orning (foto: Øyvind Holen)

Tanja Orning fremfører Buene og Barrett

«Cellotronics» er fire stykker for cello og elektronikk, spilt av den meget spennende cellisten Tanja Orning. Den 16. november holder hun konsert på Parkteateret i Oslo. «Cellotronics» er satt sammen av fire verker laget av nordiske komponister; de to verkene som urfremføres denne kvelden har Natasha Barrett og Eivind Buene skrevet på bestilling fra Orning.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Tanja Orning er en av landets ledende cellister i den yngre generasjon. Hun har etablert seg som en utøver av ulike former for samtidsmusikk og har vist seg å være en svært allsidig musiker. Hun har flere års erfaring som solocellist i Stavanger Symfoniorkester, utøver samtidsmusikk i duoen Kyberia og i strykekvartetten Ametri, og spiller i rockebandet Wunderkammer.

Norge har et rikt miljø for elektronisk musikk, og på denne konserten presenteres verker av ledende komponister innenfor denne sjangeren her i landet. I tillegg får vi også høre stykket Pres av finske Kaija Saariaho, som er en internasjonalt anerkjent komponist på dette feltet.

Alle verkene representerer forskjellige former for samspill mellom cello og elektronikk, mellom det akustiske og det elektroniske. Interaksjonen mellom cello og datamaskin gjør elektronikken til en aktiv medspiller. Elementene utfyller og utfordrer hverandre klanglig, og skaper sammen et nytt lydlandskap. I det hver komponist beveger seg ulikt i dette landskapet, gis celloen ulike roller i forhold til det elektroakustiske rommet.

Programmet for Cellotronics er for det meste satt sammen av nyskrevet musikk, hvor alle de norske verkene er skrevet for Tanja Orning. Natasha Barretts og Eivind Buenes verker er skrevet spesielt for dette prosjektet.

Program for konserten er som følger:

* Natasha Barrett: «Symbiosis» (2002) (urfremføring)
* Eivind Buene: «Conversations with J.S.» (2002) (urfremføring)
* Kaija: «Saariaho Pres» (1992-94)
* Henrik Hellstenius: «Ricercare» (1997)

Tanja Orning studerte ved Norges Musikkhøgskole med Aage Kvalbein og Bjørn Solum, og i London med William Pleeth. Som Fulbrightstipendiat reiste hun i 1992 til Indiana, USA, der hun i 1994 mottok «Master of Music in Performance» under Janos Starker. Fra 1994-2000 var Orning ansatt som solocellist i Stavanger Symfoniorkester i tillegg til å være en aktiv solist og kammermusiker. Hun har undervist i cello ved Høgskolen i Stavanger, og ble i 2000 tildelt statens 2-årige arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere.

For mer informasjon: Klikk på lenken til Ny Musikk, som du finner nedenfor.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.