Vokal Nord Foto: Yngve Olsen Saebbe

Styrker Bodø, Tromsø og Trondheim

Fra Stortingets tilleggsbevilgninger til kor sender Kulturrådet over halvparten av midlene til miljøer i nord. – Vi er spent på om det er vilje i regionene til å bidra til finansiering til langsiktig virksomhet, sier Preben von der Lippe i Norsk kulturråd.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

I revidert statsbudsjett for inneværende år økte Stortinget ensemblestøtten med 10 millioner øremerket kor og vokalensembler. Økningen kom i tillegg til friske 10 millioner til korfeltet som regjeringen allerede hadde budsjettert. Sistnevnte var fordelt mellom prosjektet Krafttak for sang (3,5 millioner), Solistkoret (2,2 millioner), Edvard Grieg Kor (1,1 millioner) og Produksjons- og driftsstøtte til kor på særlig høyt nivå samt Aktivitetsmidler for kor (til sammen 3 millioner).
Mer om økte kormidler i saken Koreksplosjonen.
Første tildeling av de nyeste 10 millionene skjedde i mars og gikk til ni ulike ensembler. Tilskuddene var i størrelsesorden 150 000 og 200 000, med unntak av to større bidrag, tildelt Christiania mannskor (500 000) og VocalArt i Bodø (750 000).
Ved andre tildeling er det satset stort på to miljøer; Vokal Nord fikk nær doblet ensemblestøtten de allerede mottar, slik at deres samlede tilskudd i 2015 er kr 2 020 000. I følge Kulturrådet gjør dette at koret blir profesjonelt, noe det ikke er i dag.
Fire millioner kroner går dernest til å etablere et kor i Trondheim tilknyttet Trondheim symfoniorkester i samarbeid med Nidaros domkirke og Vår Frue menighet (NDVF).
Tildelingen er den største enkelttildeling over ensemblestøtten, og koret i Trondheim vil disponere om lag like mye offentlig støtte som Edvard Grieg Kor i Bergen.
– Den hyppigste diskusjonen omkring ensemblestøtteordningen har vært hvorvidt man skal prioritere å gi lite til mange eller å satse mer betydningsfullt på færre. En overvekt av tildelingene i ensemblestøtten er vesentlig mindre enn dette. Hva ligger bak at Kulturrådet nå satser såpass spisset ved denne siste tildelingen?

Preben von der Lippe Foto: Kulturrådet


– Siden kor er store ensembler, vil tilskuddsnivåene kunne bli høye. Slik er det også ellers på ensemblestøtten – omfang av virksomhet og størrelse på ensemblene gir grunnlag for ulike størrelse på tilskuddene, svarer fagansvarlig i musikkseksjonen, Preben von der Lippe.
Med tildelingene som er gjort i andre runde begynner man å se en mer systematisk satsning på regionale miljø. Samarbeidet i Trondheim likner på det som ble forsøkt stimulert etter at Kulturrådet i 2010 foreslo etablering av fem regionale kor knyttet til etablerte symfoniorkestre og tilsvarende institusjoner, med finansiering fra stat/fylke/kommune. Det ble imidlertid ikke politisk gjennomslag for denne ordningen.
Les mer om korhistorikken her
– Betyr tildelingen til miljøet i Trondheim at Kulturrådet fremdeles ser på denne typen organisering som en fornuftig måte å jobbe på for videre profesjonalisering av kor?
– Ja, etablering av profesjonelt kor i regioner med symfoniorkestre og operaproduksjoner har vært ett av flere formål i utlysningen av tilleggsmidlene, svarer von der Lippe.
– Korene som har fått slike tilskudd nå føyer seg inn i rekken av kor som siden 2010 har fått betydelig høyere finansiering, for eksempel Edvard Grieg Kor i Bergen, Vokal Nord i Tromsø, og Det Norske Solistkor med base i Oslo. Det er også flere andre vokalensembler som mottar høye bevilgninger, Nordic Voices (2,1 mill.) og Trondheim Voices (1,7 mill.) er eksempler på dette. De nye tilskuddene vil bidra til produksjon på et profesjonelt nivå med kor, opera, store verk for kor og orkester, samarbeid med musikkutdanninger og med frivillig korvirksomhet i flere regioner.
– Er det aktuelt å følge opp med tilsvarende støtte til andre regionale miljø?
– Forutsatt at satsningen og budsjettrammene videreføres vil søkerne konkurrere om midler på ensemblestøtten på vanlig måte. Kulturrådet har vært opptatt av behovene for korproduksjon på profesjonelt nivå i regionene og er spent på om det kommer flere søknader. Man er også spent på om det er vilje i regionene til å bidra til finansieringen til langsiktig virksomhet og utvikling, svarer von der Lippe.
Bidrar med en fjerdedel
Foto: TSO

Foto: TSO (Foto: )


I søknaden fra Nidaros domkirke og Vår Frue menighet (NDVF) samt Trondheim Symfoniorkester (TSO) er egeninnsats og egenandel beregnet til rundt en fjerdedel av budsjettet, oppgir direktør for Trondheim Symfoniorkester, Roar Leinan.
I oppstarten vil drift og produksjon bli lagt i de eksisterende organisasjonene, med orkesteret i spissen for det praktiske.
– Begge parter inngår i et kunstnerisk utvalg, som ledes av NDVF/ Nidarosdomen. Symfoniorkesteret har arbeidsgiveransvar og skal ha den praktiske den daglige driften av ensemblet.
Søknaden er ikke begrunnet i en kunstnerisk ledelse, og heller ikke med bestemte sangere i tanken. Det er altså det strukturelle samarbeidet som har gitt gjennomslag. Men en kunstnerisk ledelse vil komme på plass så snart som mulig, forteller Leinan, som understreker at samarbeidet ikke starter helt med blanke ark.
– Koret skal lyses ut og etableres på profesjonell basis, men har sin erfaring og historikk i arbeidet med profesjonelt vokalensemble på prosjektbasis som både Domkirken og TSO har drevet med; TSO Vokalensemble/Nidaros Vocalis.
Også den gangen var Kulturrådet en viktig medspiller, forteller Leinan.
– Da Kulturrådet tildelte midler under forsøksordningen for kor i 2009, mottok begge parter støtte og gjennomførte flere produksjoner. Siden dette har TSO gjennomført operaforestillinger hvor TSO Vokalensemble har medvirket. Hos TSO gikk forsøket over tre år, samtidig som TSO i sine budsjettsøknader prioriterte utbygging av musikkteatervirksomheten og profesjonalisering av kor. Etter forsøksperioden ble koraktiviteten redusert på grunn av begrenset finansiering. Hos NDVF var det første forsøket med et profesjonelt kor i 2006, og flere produksjoner ble gjort under forsøksordningen i 2009. Ytterligere produksjoner ble gjort i 2010 med EU-midler, forteller han.
I alle tilfelle er han overbevist om at Kulturrådets tildeling vil ha stor betydning.
– Modellen i virksomheten, og midlene man disponerer, vil bety en styrking av profesjonell vokalmusikk i regionen, for publikum og for partene som er involvert, en inspirasjon og støtte til eksisterende kormiljø, avslutter Leinan.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.