Bergljot Jonsdottir

Storm rundt Festspilldirektøren

– Jeg synes det er feil at så store deler av de knappe kulturmidlene skal gå til folk i sånne stillinger. Dette vitner om alt for høye sjefslønninger, mens orkestermusikere er underbetalte, sier komponist Alfred Janson om lønnsnivået til Festspilldirektør Bergljot Jonsdottir. I tillegg til kritikken mot Festspillenes pengebruk og uklarheter rundt innrapportering av billettsalg, er Arbeidstilsynet nå koblet inn for å granske påstander om Jonsdottirs kontroversielle lederstil.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tormod Halleraker

— Midlene fordeles etter min mening skjevt. Jeg synes det er feil at så store deler av de knappe kulturmidlene skal gå til direktørsjiktet, sier komponist og pianist Alfred Janson til Ballade i formmidag. – Dette vitner om alt for høye sjefslønninger, mens orkestermusikere etter min mening er underbetalte.

Bergljót Jónsdóttir er ifølge Bergensavisen ingen billig dame for Festspillene. I fjor hadde hun en grunnlønn på 870 000 kroner. I tillegg bor hun gratis i Festspillenes nyinnkjøpte hus på Kalfaret til 4,2 millioner kroner. Her skal det i tillegg pusses opp for 800 000 kroner. Jónsdóttir har også fri bil.

Bergensavisen påpeker dessuten at regnskapstallene for 2001 og 2002 viser en betydelig utgiftsøkning for Festspillene. På ett år økte utgiftene fra 26 millioner kroner til 36 millioner kroner, hvorav de offentlige midlene dekker halvparten av totalbudsjettet. Bare lønnskostnadene økte med 2,3 millioner kroner. Utgiftene til administrasjonen spiser opp 33 prosent av totalbudsjettet.

På toppen av dette kommer avsløringen om innrapportering av billettsalg som inkluderer et stort antall fribilletter. Både Kulturdepartementet og Festspillene tar på seg skylden for uklarhetene i forbindelse med de for høye publikumstallene, som ble avdekket i media i helgen. Det ble da avslørt at det ble rapportert for høyt billettsalg for Festspillene i Bergen i forbindelse med Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2004.

Ballade har fått inn en pressemelding fra Kulturdepartementet, der det heter seg at det ikke foreligger kritikkverdige forhold knyttet til denne rapporteringen fra Festspillenes side. Her skriver man at «departementet har kommet i skade for å gi opplysningene om publikumsbesøk i symfoniorkestrene og de fire festivaler som har såkalt knutepunktstatus i en tabell med overskriften «antall betalende publikum». Dette er ikke dekkende, da publikumstallene i de fleste tilfeller må forstås som «antall publikummere», dvs. både betalte billetter og fribilletter. Departementet vil sørge for at presisjonsnivået på dette området blir bedre.»

Bergens Tidende har gitt saken mye oppmerksomhet, og kan fortelle at det i 2003 ble delt ut nesten 9000 fribilletter, noe som skal være tidenes rekord for den slags. Festspillene solgte ikke mer enn 23 645 billetter, mens Kulturdepartementet opererte med hele 30.956 solgte billetter i proposisjonen. I en pressemelding fra Festspillene tar imidlertid også de på seg skylden, i følge Bergens Tidende. Her heter det at Festpillene beklager “dersom vår rapportering kan ha ført til misforståelser”, samtidig som man lover å gå gjennom sine rutiner “for å sikre oss at vår rapportering blir enda mer presis”.

Samtidig melder Bergens Tidende om store gnisninger innad i Festspillene, blant annet i forhold til arbeidsmiljøet ved institusjonen. Arbeidstilsynet er koblet inn i saken, mens styreformann Janikk Lindbæk i hui og hast avbrøt et USA-opphold, for å kalle inn til styremøte på kort varsel. På spørsmål om man har diskutert stillingen til direktør Bergljót Jónsdóttir, svarer Lindbæk: – Vi opplyser ikke hva vi har snakket om på styremøtet.

Det vakte i fjor en viss oppmerksomhet at direktørens åremålsstilling ble omgjort til fast ansettelse. Dermed vektla styret de kunstneriske resultatene Jonsdottir har oppnådd, og tok etter enkeltes oppfatning i mindre grad hensyn til den ulmende kritikken mot hennes lederstil. Bergens Tidendes kilder kommer med beskrivelser som ”detaljstyring”, ”mistenkeliggjøring” og ”kontrollerende” om Jonsdottirs opptreden overfor ansatte i egen administrasjon, der åtte fast ansatte har sluttet siden Jónsdóttir tiltrådte stillingen i 1995.

Bakgrunnsartikler om arbeidmiljøet og de kunstig høye billettopplysningene finner du bl.a. her og her på nettsidene til Bergens Tidende. Du finner også ytterligere bakgrunnsstoff hos Bergensavisen, på http://www.ba.no/puls/article802450.ece og http://www.ba.no/puls/article802460.ece.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev