Opera Vest: fra forestillingen Maid of Norway

Stor satsning på nye arenaer for samtidsopera

Norsk kulturråd gir 1,5 millioner kroner i 2004 og 2 millioner per år i 2005, 2006 og 2007 til nye arenaer for samtidsopera. Opera Vest i Bergen, som er landets ledende produksjonsmiljø for samtidsopera, skal administrere midlene.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norsk kulturråd har valgt å gi Opera Vest ansvaret for en betydelig nasjonal satsning på nye arenaer for samtidsopera. Opera Vest skal i første omgang etablere samarbeid med samtidsoperamiljøer i andre byer, blant annet Stavanger og Oslo, og det overordnede målet for tilskuddet er å styrke samtidsopera i et nasjonalt perspektiv.

Opera Vest har gjennom mer enn 20 produksjoner utviklet sin kompetanse og høstet internasjonal anerkjennelse for sine produksjoner av samtidsopera, skriver Kulturrådet i en pressemelding. For å la denne ressurskrevende kunstformen komme publikum til gode også andre steder i landet har Kulturrådet valgt å gi Opera Vest støtte til å gå inn i et tett samarbeid med miljøer innen samtidsmusikk andre steder i landet.

Slik ønsker Kulturrådet å ta utgangspunkt i et godt fungerende produksjonsmiljø og la dette miljøet eksportere sin modell og veilede oppbygningen av nye miljøer. Opera Vest er nå i dialog med flere aktuelle miljøer for å utvikle samarbeidsmodeller kunstnerisk, organisatorisk og økonomisk. Tanken er å utvikle et repertoar av både norske og internasjonale verk – så vel bestillingsverk som eksisterende verk, skriver Kulturrådet.

Ansvarlig for utviklingen av samarbeidet fra Opera Vests side er kunsterisk leder i BIT20 Ensemble og Opera Vest, Stein Henrichsen.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev