Opera Vest: fra forestillingen Maid of Norway

Stor satsning på nye arenaer for samtidsopera

Norsk kulturråd gir 1,5 millioner kroner i 2004 og 2 millioner per år i 2005, 2006 og 2007 til nye arenaer for samtidsopera. Opera Vest i Bergen, som er landets ledende produksjonsmiljø for samtidsopera, skal administrere midlene.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norsk kulturråd har valgt å gi Opera Vest ansvaret for en betydelig nasjonal satsning på nye arenaer for samtidsopera. Opera Vest skal i første omgang etablere samarbeid med samtidsoperamiljøer i andre byer, blant annet Stavanger og Oslo, og det overordnede målet for tilskuddet er å styrke samtidsopera i et nasjonalt perspektiv.

Opera Vest har gjennom mer enn 20 produksjoner utviklet sin kompetanse og høstet internasjonal anerkjennelse for sine produksjoner av samtidsopera, skriver Kulturrådet i en pressemelding. For å la denne ressurskrevende kunstformen komme publikum til gode også andre steder i landet har Kulturrådet valgt å gi Opera Vest støtte til å gå inn i et tett samarbeid med miljøer innen samtidsmusikk andre steder i landet.

Slik ønsker Kulturrådet å ta utgangspunkt i et godt fungerende produksjonsmiljø og la dette miljøet eksportere sin modell og veilede oppbygningen av nye miljøer. Opera Vest er nå i dialog med flere aktuelle miljøer for å utvikle samarbeidsmodeller kunstnerisk, organisatorisk og økonomisk. Tanken er å utvikle et repertoar av både norske og internasjonale verk – så vel bestillingsverk som eksisterende verk, skriver Kulturrådet.

Ansvarlig for utviklingen av samarbeidet fra Opera Vests side er kunsterisk leder i BIT20 Ensemble og Opera Vest, Stein Henrichsen.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev