Esviken1

Stille og politikk i Esviken

Over to dagar set ei rekkje kunstnarar, med Tora Augestad i spissen, fokus på stille og aspirasjon. Men kva er stille anna enn fråvær av lyd? Og korleis kan stille og politikk kombinerast?

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad
— Da jeg kom til dette stedet første gang, ble jeg forelsket. Det minnet om kollektivet jeg vokste opp i i Bergen: Det har en atmosfære som gjør at man faller til ro og blir inspirert, forklarer songaren Tora Augestad, som har sett i gong arbeidet med den to dagar lang festivalen ”Stillhetfestival – aspirasjon” på Esviken i Asker.
— Min motivasjon med festivalen er helt enkelt å la kunstnere som jeg ser opp til få oppdage dette stedet. Og publikum for den del. Derfor var det viktig å gjøre noe litt større enn bare en konsert, meiner ho.
Pust
Esviken er ein sommarbustad frå 1872 i Asker, eigd av Asker kommune. Det vart freda i 2006, og er i dag via til kulturell møtestad, som kombinert café, galleri og konsertstad – det heile drifta av Kristin Ellefsen.
Med dyrking av urter i hagen og heimelaga mat i cafeen, samt med prisar sett etter dei vitjande sine eigne ynskje, er det tydeleg at kommersiell tenkjing er lagt til side, og at der er give rom for andre verdiar.
I ein slik samanheng høver stillhetsfestivalen godt; men den byr på fleire paradoks for underteikna. Festivalen er til dømes introdusert som ein festival for stille – med musikk og poesi. Korleis let desse seg kombinera?
— Esviken har en grunnidé som inspirerer til ettertanke; det er et sted hvor man får lyst til å falle til ro. Stillheten på dette stedet gir seg nesten selv, forklarer Augestad.
— Og jeg mener at en stillhetsfestival ikke nødvendigvis trenger å bety det samme som fravær av lyd. Den innbyr like mye til refleksjon. Ordet aspirasjon kan handle om pust, eller det engelske ’to aspire’ – å prøve å få til noe. Vi prøver å falle til ro, seier ho.
Difor er festivalen lagt opp etter ein kabaret-aktig tankegang, der aftanen består av ei rekkje ulike nummer. Ingen kunstnarar har ein heil konsert; alle bidrar med kortare innslag.
— Tanken bak er at alle skal gjøre litt, at vi skal inspirere hverandre, mer enn å imponere. Dette handler ikke om at vi skal vise frem hvor flinke vi er – selv om alle som medvirker er gode. Vi har selvsagt høye kunstneriske mål, men det er noe med å være sammen der ute som er like viktig, hevdar Augestad.
Kunsten sin viktige rolle
Festivalen skal vera ein kunstnarleg møtestad med ein politisk grunntone, heiter det i invitasjonen. Mellom anna vert det politisk time på laurdag, der Kate Pendry held appell og Jørn Simen Øverli syng politiske songar. Søndag vert det politisk møte, der to kunstnarar er inviterte for å fortelja om sitt tilhøve til og sine syn på politikk. Etterfulgt av politisk poesi; med bandet PK, Ruth Wilhelmine Meyer og Tora Augestad.
For meg er politikken sjeldan stille – snarare nokså høgrøysta. Nok ein gong; korleis kombinerer de desse einingane?
— Det politiske aspektet er for meg en selvfølge, svarer Augestad.
— Vi har en festival en måned før valget, og det å ikke ta et politisk standpunkt ville være apatisk. Vi kan ikke ha et blått alternativ, det tror jeg er viktig for alle som er opptatt av kunst. Det politiske aspektet ved denne festivalen handler aller mest om å vise at kunsten har en utrolig viktig rolle i vårt samfunn. Det skal vi vise på festivalen.
De tek med andre ord partipolitisk standpunkt – for det røde eller rød-grøne alternativet?
— Det er ikke slik at vi støtter et bestemt parti, svarer Augestad.
— Jeg skal ikke legge skjul på at jeg selv er sosialist, men arrangementet er ikke ment partipolitisk. Vi støtter generelt de partiene som mener at kunsten har en viktig rolle i samfunnet. Da skjønner man at noen partier er utelukket. Jeg vil ikke si at vi driver propaganda. Det er opp til hver enkelt kunstner å definere hvordan de vil ta tak i det politiske aspektet.
Same kva engasjerer tematikken mange kunstnarar, seier Augestad, som melder at fleire av dei medverkande stiller opp nettopp på grunn av den politiske grunntona. Samtlege stiller opp gratis, og i tråd med Esviken sitt engasjement elles er prisen for publikum bestemt av publikum sjølve.
Festivalen finn stad 15 – 16. august, og det førebels programmet er som følgjer (oppdatert informasjon her):
Lørdag 15. august
Galleriet åpner kl 12, kafé 12 – 17
Kl 15.00 Velkommen
Tora Augestad, vokal, Stian Carstensen, akkordion, Jørn Simen Øverli, sang & gitar
Kl 16.00 For barn:
Akku med Ruth Wilhelmine Meyer, vokal, Elfi Sverdrup, vokal og Lars Andreas Haug, tuba:
Kl 17.00 Politisk time:
Kate Pendry appell, Jørn Simen Øverli synger politiske sanger.
Kl 18.00 Stillstand: Poesi
Erling Kittelsen & Tone Hødnebø, poeter, Rolf Erik Nystrøm, saksofon, Ulf Nilseng, dans
Kl 19.00 Matservering Suppe & Brød. Ta med egen drikke etter lyst & behov (vann blir servert)
20.00 – 22.00 Kleinkunst: musikk & poesi.
Jørn Simen Øverli/Tora Augestad, Trygve Seim & co, Johannes Martens & co, Martin Taxt & Håvard Volden, Kate Pedry & Rolf Erik Nystrøm, Unni Løvlid & Rolf Erik Nystrøm.
Kl 21.00 Kaker, te & kaffe.
Kl 22.00 Nattstillhet
Quite quiet, poesi Lisa Dillan (vokal) og Asbjørn Lerheim (gitar), Martin Taxt & Tora Augestad
Kl 23.00 Nattmat
Kl 24.00 Åpent rom
Søndag 16. august
Det er anledning til å ta med telt og overnatte i hagen i Esviken i forbindelse med festivalen. Vannflasker til eget behov må tas med, disse kan etterflylles ved stabburet på Løkenes gård 3 min unna.
Kafé og galleri åpner kl 12.00.
Kunstnerisk program fra kl 12.30:
— Mari Kjetun leser fra utdrag fra sin debutbok Tyver, trøbbel og en lysende komet på Biblioteket i 1. etg.
— Åshild Gøthesen forteller det engelske folekeventyret Tulipanbedet i et enkelt dukkespill for barn 4 – 9 år i Eventyrrommet 2. etg.
14.30 Politisk ”møte”
15.00 Politisk poesi
Bandet PK varmer opp med ung energi, som etterfølges av Ruth Wilhelmine Meyer og Tora Augestad.
16.00 Festivalslutt

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev