Stavanger 2008_stor

Stavanger2008 og ettervirkningene

Stavanger2008 gjennomførte denne helgen sitt avslutningsarrangement. I dette skrivet til pressen opplyser arrangørene at de mener statusen som europeisk kulturhovedstad vil ha ettervirkninger, og viser til prosjekter som vil leve videre etter endt arrangement.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

”Det er klart at flertallspartiene i Stavanger vil sette av 18 millioner kroner til et etterbruksfond i kjølvannet av Stavanger2008. Fondet skal gi økonomiske muligheter til å videreføre satsingen i kulturhovedstadsåret og styrke kulturell næringsutvikling. Sandnes kommune har gjennom sitt arbeid med Stavanger2008 lagt vekt på å fremme prosjekter med langsiktig effekt, knyttet til blant annet Vitenfabrikken, Lanternen og Regional Arena for Samtidsdans, som videreføres permanent. Samtidig setter kommunen i gang et forprosjekt for å utrede utvidelsen av Sandnes kulturhus. Sandnes feirer 150 år i 2010 og 2008-prosjektet Barnas by videreføres som en viktig del av dette jubileet.”

Dette skriver Stavanger 2008 i en pressemelding. Overfor det regionale kulturlivet har kulturhovedstadsåret skapt muligheter for læring, inspirasjon og nye ideer, skriver de videre, og nevner enkelte prosjekt som får leve videre etter endt 2008:

Områder/arenaer

Prosjektet Norwegian Wood handler om utvikling av moderne, miljøvennlig trearkitektur. Preikestolhytta (ny turistforeningshytte ved Preikestolen), Lanternen (utendørs amfiscene i Sandnes), Jåtten øst (boligområde med rekkehus), Egenes Park (58 urbane boliger og barnehage), Bogafjell 2 (26 eneboliger og rekkehus i Sandnes), Marilunden (ti eneboliger i kjede, Godeset), Lindal gård og kulturlandskap (tilbygg til enebolig/gårdstun) er bygget i 2008 og blir stående.

Vitenfabrikken i Sandnes er åpnet med kunst- og teknologi-utstillingen Abels skissebok som en viktig del av senteret.

Geoparken er en aktivitetspark for unge og ungdom i Stavanger sentrum, formgitt av Helen & Hard, drives videre, foreløpig i et eller to år til.

På Engøyholmen kystkultursenter er et sjøhus gjenreist etter brann. En seilbåt er også blitt bygget i år, og vil bli brukt fremover i Engøyholmens skoleprosjekter.

Horisonter og fragmenter – ord og landskapskunst langs en sti på Bru i Rennesøy kommune – blir stående. 12.000 har besøkt området siden juni som nå er tildelt SMIL-midler – landbruksmidler som forplikter landeier å holde tursti åpen og i god stand i ti år fremover.

Growing up Green – nye installasjoner med fokus på naturen vil fortsatt være en del av Kongeparken.

Flower Tower – Kunstskolen i Rogaland er utsmykket av Michael Lin, hans assistenter og elever ved skolen.

Nye arenaer er åpnet og tatt i bruk for kunst og kultur, som Lundsneset, der publikumsamfiet til 1 million kroner står igjen etter Fosse-forestillingen «Desse auga», Gloppedalen (hvor Project Bandaloop danset), Byterminalen i Stavanger (hvor musikalen til Håkon Berge og Gunnar Roalkvam ble framført), og Saudafjellene (hvor «Mot Himlaleite» fant sted med dansere og ekstremskikjørere i hovedrollene).

Prosjekter som lever videre

Blant mange prosjekter som ble arrangert i løpet av 2008 vil noen føres videre. Blant annet vil kulturhuset Sølvberget videreføre sju av ni prosjekter. Ryfylkemuseet sender 2008-utstillingen «Stav i kunst og kunst i stav» på turné i Ryfylke. «Sonic Vista», ti parkbenker med lydkunst, står til mars, og vises deretter i Linz under deres europeiske kulturhovedstadsår. RAS – Regional Arena for Samtidsdans i Sandnes – fortsetter og Stavanger Symfoniorkesters Kyrkjelyd-ensemble videreføres.

Utstillingen om Jan Groths inspirasjonskilder til hans 70-årsdag vises på Rogaland Kunstmuseum til april, og skal siden til Henie-Onstad kunstsenter. Musikkfestivalen Nordic Music Week, hvor det regionale musikklivet får besøk av klubber og band fra det øvrige Norden, fortsetter neste år.

Verk

Også en rekke bestillingsverk vil leve videre etter Stavanger2008. Blant dem «Melancholia» en ny opera skrevet av Georg Friedrich Haas med libretto av Jon Fosse. Verket fremføres i Bergen i 2009, og skal deretter på turné i Østerrike.

Kielland-novelletter, «Novelletter i utvalg», tilrettelegges for folk med lesevansker og gis ut før året er omme. Rogalandske forfattere som Kjartan Fløgstad, Tore Renberg og Øyvind Rimbereid er oversatt til engelsk og utgitt. En ny dobbel-cd med lokale Stavanger-band er delt ut til alle tiendeklassinger i regionen. North Sea Project har resultert i seks nye komposisjoner. Nasjonalballetten har vært representert med to nye forestillinger.

Det er Stavanger 2008 som melder dette.

Blant oppsummerende kommentarer for øvrig kan nevnes at kulturminister Trond Giske har gitt uttrykk for at han mener Kulturbyåret har vært for lite synlig. I samme artikkel hevder kunstner Trond Hugo Haugen som startet kampanjen «Ka då ittepå» at han tviler på om kulturhovedstadsåret har hatt store store virkninger utenfor regionen.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev