Den Norske Opera - logo

Sponsor Service uten kunnskap om kultursponsing?

I går kunne Dagens Næringsliv avsløre at Operaens styreleder Terje Løddestøl hadde latt sponsorsjef Terje Baskerud i Den Norske Opera få ha en halv stilling hos Sponsor Service. Baskerud sier til Dagens Næringsliv at bakgrunnen for hans dobbeltrolle som sponsorsjef i Operaen og rådgiver i Sponsor Service var at Sponsor Service hadde liten kunnskap om kultursponsing. – Jeg har store kunnskaper om kultursponsing. Det var derfor de ville ha meg.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Hild Borchgrevink

Sponsor Service var før konkursen i slutten av februar en av landets største aktører innen kultursponsing. Selskapet presenterte kultur som ett av tre hovedsatsningsområder for sine sponsoraktiviteter, ved siden av idrett og arenaer. Sponsor Services viktigste samarbeidspartnere på kulturfronten var tunge institusjoner og organisasjoner som Den Norske Opera, Det Norske Teatret, Peer Gynt Stevnet og Norges Musikkorps Forbund.

I følge Operaens sponsorsjef Terje Baskeruds uttalelser til Dagens Næringsliv manglet kulturavdelingen i Sponsor Service nødvendig kompetanse om det feltet den skulle arbeide for å skaffe sponsormidler til.

— De bygde opp en kulturavdeling i Sponsor Service med liten kunnskap om kultursponsing. Den kunnskapen satt jeg på, sier Baskerød.

Operaens direktør Bernt Bauge sier imidlertid til Ballade at han ikke har opplevd Sponsor Services kulturavdeling som faglig dårlig orientert. – Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med at firmaet går konkurs, sier Bauge. – Men vårt samarbeid med Sponsor Service har ellers fungert godt. Alle sponsoravtalene som Operaen har i dag er et resultat av avtalen med Sponsor Service.

Bauge understreker at Terje Baskeruds engasjement i Sponsor Service ikke på noen måte var knyttet til Den norske Opera. – Det var et konsulentoppdrag overfor andre kulturinstitusjoner, sier han.

Baskerud jobbet to dager i uken for Sponsor Service parallelt med sin stilling i Operaen. Den norske Opera er en av de store taperne etter konkursen i Sponsor Service. Institusjonen har 3 millioner kroner utestående. De tre millionene er innbetalt av sponsorene, men slukes av konkursboet. Terje Baskerud opplever heller ikke sine konsulenttjenester for Sponsor Service som et problem. Engasjementet i Sponsor Service var klarert med styreleder Leif Terje Løddesøl, og Operaens styre har vært orientert om saken.

Styreleder Leif Terje Løddesøl i Den norske Opera synes Terje Baskerøds dobbeltrolle er uproblematisk. Han tror heller ikke at Baskeruds engasjement hos en av Operaens forhandlingspartnere har ført til dårligere avtaler for Operaen. – Vi har en fot i samme leire, vi har de samme interessene, så vi er ikke bekymret for det, sier han til Dagens Næringsliv.

Kristine Drake i rådgivningsselskapet Drake Alliances mener derimot at Operaen har solgt seg altfor billig til Sponsor Service. – Operaen kunne ha fått mye mer enn det Sponsor Service satte som pris på institusjonen, sier hun til avisen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.