Natasha Barrett

Sommerskole med NoTAM

NoTAM vil i perioden 19. – 25. august arrangere sin årlige sommerskole. Det vil bli en introduksjon til avansert bruk av datamaskiner for komponister som ikke har så mye erfaring med dette fra tidligere.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Sommerskolen vil gi konkret trening i å lage musikk med datamaskiner, med alt fra mikrofonteknikk via lydbehandling og komposisjon, til fremføring med høyttalere på konsert.

— Elektronisk kunst forandrer seg med nye medier og verktøy, og det er viktig med kontinuerlig oppdatering og videreutdanning innenfor nye felt, sier Bjarne S. Kvinnsland ved NoTAM. – Kurset vil gi en frisk dose ny kunnskap før høsten starter opp.

Sommerskolen er et syv dagers verksted med forelesninger og diskusjoner. Deltagerne har adgang til maskiner der de kan arbeide med sitt eget materiale, og i prosessen få veiledning fra etablerte komponister og NoTAMs teknikere. Målsettingen er å styrke deltakernes kompetanse innen bruk av datamaskiner til komposisjon, gjennom å øke innsikten i den digitale lydverdens muligheter og utfordringer.

Grunnkurset varer i syv dager, og vil gi en gjennomgang av mikrofon- og opptaksteknikk, lydredigering- og bearbeiding, samt komposisjon, produksjon og postproduksjon. I tillegg til grunnkurset vil det være tre mindre seminarer. Som del av sommerskolen arrangerer NoTAM ogsp to konserter med computermusikk.

Computerstøttet komposisjon: Disse timene vil være konsentrert om bruk av maskinstyrte teknikker for kontroll av komposisjonsparametre. Eksemplene vil vise bruk av Open Music til analyse, editering og generering av kontrolldata til bruk i syntese og signalprosessering. Anders Vinjar er lærer.

Spatialisering som komposisjonsverktøy: Dette spesialkurset passer for alle som har en viss erfaring innen komposisjon av elektroakustisk musikk, og som også har en viss ferdighet i bruk av datamaskiner – eller for dem som fulgt noen av NOTAms senere kurs. Lærer er Natasha Barrett.

5.1 miksing: Dette kurset gir en innføring i arbeid med panoreringsverktøy i 5.1-miksing. Det vil også bli en gjennomgang av ulike lagringsformater. Lærer er Cato Langnes.

Interesserte kan melde seg på kursene her. Lærere på sommerskolen er Natasha Barrett, Anders Vinjar, Henrik Sundt, Asbjørn Flø, Cato Langnes og Bjarne Kvinnsland.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.