tons-of-rock-rullestol

RISS får premiere søndag

I forestillingen «RISS» har komponist Bernt K. Evensen satt musikk til ni dikt av Dag Blakkisrud. Prosjektet har fått undertittelen «Skapelse, liv, forvandling», og viser eurytmi til ny norsk musikk og diktning.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Det ligger halvannet års forberedelser bak forestillingen, som samler utøvere fra Russland, Tyskland og Norge. Bernt K. Evensen har satt musikk til ni tekster av Dag Blakkisrud. Diktene er hentet fra samlingen ”Funn”, som for tiden er utsolgt fra Aschehoug Forlag.

Tredelt forestilling
Forestillingen vil være tredelt, der Blakkisrud selv leser sine tekster i første avdeling. I andre del vil Bernt K. Evensen selv synge tekstene til egne melodier med pianoakkompagnement. I den tredje delen vil det bli en eurytmi-forestiling med danserne Frøydis Luthnæs-Mast, Angela Seitz og Karen Nesheim. Musikerne her vil være den russiskfødte pianistinnen Vera Fradkina, fløytist Karin John og cellist heiner Mast.

Forestillingen ”Riss” er oppstått etter et initiativ av Blakkisrud og Frøydis Luthnæs-Mast. Bernt K. Evensen beskriver sine nyskrevne stykker for sang og klaver som både lyriske og sterkt ekspressive, og har lagt mye arbeid i å formidle de forskjellige stemningene i diktene.

I Norge og Tyskland
Den første oppføringen finner sted på Vidaråsen Camp Hill landsby på Andebu søndag 10. september. De øvrige forestillingene som er åpne for det allmenne publikum, er på Solborg Camp Hill landsby på Jevnaker (13.), Steinerskolen på Hedemarken, Ottestad (14.), Black Box i Oslo (17.), Gullberg Kulturhus i Bø i telemark (19.) og på Kulturhuset i Bykle (20.). Forestillingen vil avslutningsvis også bli oppført i Berlin 30. september.

Siden denne notisen også gir oss en kjærkommen anledning til å publisere litt lyrikk på nettet, velger vi å gjengi diktet ”Til ein våpenbror” med velvillig tillatelse av forfatter Dag Blakkisrud.

Me skal møtast att
— gå i bane om planetane
kvervle om i rømda
bli tyfonar over kontinent
Sorga me ber skal syne seg i truande skyer
Tårene me gret skal bli regn
Vengjehesten skal bere oss over regnbogane
og gje oss hender til å lækja flaum og uår

Eg byr deg handa
Sjå deg ikkje attende
Larmen du høyrer er berre byar som brenn
og rike som gjeng til grunne.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.