Lars Petter hagen

Rekordstor økning for Ny Musikk

Ny Musikk, som siden sin grunnleggelse i 1938 har kjempet for formidling av samtidsmusikk i Norge, har i 2003 hatt en stor økning i aktivitet. Både medlemstallet og antallet produksjoner har økt. I løpet av 2003 var Ny Musikk ansvarlig for 132 arrangementer, hvor 413 verk ble fremført. Av disse var 48 urfremføringer og 47 % av alle fremførte verk i 2003 var norske.- Dette er et resultat av en lengre prosess som vi nå begynner å se resultater av, sier Lars Petter Hagen, president i Ny Musikk, til Ballade.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Største delen av økningen har vært innen lokalavdelingene våre. De har blitt mer profesjonaliserte og har begitt seg ut på større prosjekter. Lokalavdelingene våre har stor betydning for oss som organisasjon, det er de som kan stable på benene prosjekter med lokalt tilsnitt og appell, forteller Anders Eggen, daglig leder i Ny Musikk.

Både Eggen og president Lars Petter Hagen er svært fornøyde med tallene for 2003. – Det er viktig å merke seg at den såkalte smale musikken er i sterk økning. Personlig tror jeg dette har mye med utviklingen i musikklivet generelt å gjøre: Jo mer ensrettet musikken blir, desto flere er det som søker seg til alternativer. Potensialet er meget stort, sier Hagen.

Ny Musikk holder til sentralt i Oslo i Tollbugaten 28, men både Eggen og Hagen er opptatt av å betone deres desentraliserte profil. – Som sagt så er det lokalavdelingene som har bidratt kraftigst til økningen, og det er også der vi har rekruttert flest nye medlemmer. Det er også verdt å merke seg at alle lokalavdelingene nyter full kunstnerisk frihet – innenfor Ny Musikks formålsparagraf selvfølgelig – og derfor setter i gang ting helt på egen hånd, uavhengig av oss sentralt. Poenget er å ha et landsdekkende nettverk, vi ser organisasjonsstrukturen som et sett med noder, hvor alle er aktører, forteller Hagen.

Imidlertid er det mye av aktiviteten som går ut ifra hovedkontoret også. Ny Musikk jobber tett sammen med ensemblet Cikada, driver sitt eget plateselskap ”Albedo” og bidrar med støtte til samtidsmusikkbladet ”Parergon”. I tillegg setter de opp forskjellige produksjoner, både alene og i samarbeid med andre institusjoner.

— Samarbeidet med Cikada strekker seg tilbake til 1989 og er en kunstnerisk selvstendig del av Ny Musikk, forteller Hagen. Eggen på sin side føyer til at dette også innebærer at Cikada er ansvarlig for sitt eget regnskap, selv om de får driftstilskudd fra Ny Musikk.

Hagen legger avgjørende vekt på samarbeidet med Cikada. – De har vært veldig veldig viktige for oss, det fantes jo nesten ingen andre som kunne og hadde ressurser til å spille denne musikken her til lands. Etter hvert som det har kommet flere samtidsmusikkensembler i Norge – blant annet takket være ensemblestøtten – er Cikada også blitt viktigere som vårt ansikt utad. De spiller mye i utlandet, og fyller dermed en veldig viktig rolle i vårt internasjonale arbeid, sier Hagen.

Eggen legger til at Cikada gjennom årene har opparbeidet seg et meget godt rykte i både inn
— og utland og at de spiller på så godt som ”alle” de store internasjonale samtidsmusikkfestivalene. – De er et meget sammensveiset ensemble og stabler hele tiden på benene friske og ambisiøse prosjekter, deriblant fjorårets ”Dark Matter”, et stort samarbeidsprosjekt med det australske ELISION Ensemble og billedkunstneren Per Inge Bjørlo, sier han.

Det planlegges ikke noen faste samarbeid med andre ensembler. – Men det er alltid aktuelt å jobbe med andre ensembler på prosjektbasis. I tillegg jobber vi mye med andre institusjoner, deriblant Unge Kunstneres Samfunn (UKS) og Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK), forteller Hagen.

Eggen forteller at Ny Musikk også har stått bak prosjekter som skal bringe samtidsmusikken ut til arenaer hvor de ofte ikke er så sterkt representert. – Vi har et prosjekt sammen med korpsbevegelsen, som heter ”Frisk Pust”, som skal bidra til at det skal skrives ny musikk for korps. I tillegg har vi et samarbeid med Norges Korforbund, som har resultert i over 20 nye verk for amatørkor. Vi har også hatt prosjektet Lydkurér for unge mellom 16 og 22, ramser Eggen opp.
— Det er ingen tvil om at vi er opptatt av formidling, og det er også derfor siste årets tall er så gledelige, det betyr at vi går riktig vei. Medlemsmassen har økt med 31 % og det er helt uten kampanjer eller lignende, sier Hagen.

Eggen på sin side er opptatt av å formidle at det å være medlem i Ny Musikk også betyr medbestemmelse.

– Det er det som er det fine med medlemsskapsordningen vår. Ikke nok med at man får mange frynsegoder i form av gratis konserter over det ganske land, man kan også være med på å bestemme organisasjonens drift. Det er ikke en ”normal”, passiv venneforening, selv om man jo kan velge hvorvidt man engasjerer seg eller ikke, presiserer han.

Hva er så planene fremover, nå som Ny Musikk synes på fremgang?

— Vi har mye på tapetet, deriblant kommer vi til å satse mer på tverrkunstneriske prosjekter, hvor lyd er et bærende element. Dette vil vi blant annet forsøke å få frem i det offentlige rom. I tillegg planlegges det en liten festival i 2005, forteller Hagen.

De er begge enige om at selv om årsrapporten for Ny Musikk ser bra ut, så er det mange prosjekter som ikke kan realiseres på grunn av manglende støtte. – Vi kunne godt tenkt oss å gjøre noe med vokalmusikk for profesjonelle, flere bestillingsverk for ensembler og muligheten til å gjøre større egne produksjoner. Dette ville hjulpet vår synlighetsgrad i offentligheten. Det er også klart at et eventuelt momsfritak på CD-er kunne gitt oss bedre økonomiske rammevilkår, det er ikke bare rosenrødt, selv om tallene for 2003 er meget positive, avslutter Eggen.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev