Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

Regjeringen støtter Stavanger som europeisk kulturby

Regjeringen forkynte i dag sin støtte til Stavanger og Sandnes kommuner, samt Rogaland fylkeskommune, og går inn for å søke EU om at Stavanger-regionen blir tildelt status som europeisk kulturhovedstad i 2008. Regjeringen gir søkerne et tilsagn om et ekstraordinært statstilskudd til Stavanger på inntil en tredjedel av driftsutgiftene ved gjennomføring av det europeiske kulturhovedstadsåret.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Dersom Stavanger-regionen blir kulturhovedstad i 2008, er det gitt tilsagn om et ekstraordinært statstilskudd til Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune på inntil en tredjedel av driftsutgiftene ved gjennomføring av det europeiske kulturhovedstadsåret. Støtten er begrenset oppad til 100 millioner kroner fordelt over årene 2006-2008.

— Søknaden markerer Norges ønske om å delta aktivt i det kulturelle samarbeidet i EU. Stavanger-regionen som kulturhovedstad i 2008 vil gi kulturell og økonomisk gevinst for byen, regionen og landet som helhet, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

Europeiske kulturhovedsteder er et program under EUs kulturprogram, Kultur 2000. Rådet for Den europeiske union gir en europeisk by status som europeisk kulturhovedstad for et gitt år. Programmet er åpent også for land utenfor EU. Bergen fikk status som europeisk kulturby sammen med åtte andre byer i 2000. De to siste årene har Rådet for Den europeiske union utpekt to byer per år.

Stavanger-regionen leverte kulturbysøknaden til Kultur- og kirkedepartementet 17. februar 2003. Bak søknaden står Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune, som har lagt til grunn et samlet budsjett på 300 millioner kroner. Det er søkt om 100 millioner kroner i statlig tilskudd.

— Både Stavangers ordfører, varaordfører, og ikke minst stortingsrepresentantene Bent Høie (h) fra Stavanger, Bjørg Tørresdal (KrF) fra Sandnes og Gunnar Kvassheim (v) fra Egersund, har sammen nedlagt et stort, politisk arbeid for å få denne saken lost gjennom, uttaler Svarstad Haugland til Stavanger Aftenblad i dag. Hun innrømmer at en eventuell innvilging av Stavanger-søknaden nok vil svekke kandidaturet til Oslo, som har signalisert at man ønsker å søke om status som europeisk kulturby i 2011.

— Dette er et stort løft, både for regionen og nasjonen, sier kulturministeren videre. – Da Bergen søkte og fikk kulturbystatus for tre år siden, gikk nasjonale myndigheter bare inn med en tredjedel av det vi nå gjør. Vinner Norge nå fram med sin kulturbysøknad overfor EU, vil det fremme oss som kulturnasjon.

Hele intervjuet med kulturminister Svartstad Haugland kan du lese på denne lenken. Nedenfor vil du finne en rekke relatert artikler, inkludert Solveig Sandelson Grødems store fokus på Stavanger som kulturby.

Stavanger kommune ga forrige helg sin kulturpris til komponisten Nils Henrik Asheim, som i den anledning kunne fortelle at det var «et enormt sug» i byen om dagen – ikke minst i forbindelse med søknaden om status som europeisk kulturby. Det suget er neppe blitt noe mindre etter regjeringens støtteerklæring i dag.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.