240608

Programmet for Åpen Uke 2000

Her finner du alle tidspunkter for Åpen Uke hos Norges musikkhøgskole

Kalender

Mandag 4. desember:

09.00 – 14.00: Levinsalen: kurs i barokkdans og dansemusikk
12.00 – 16.00: Lindemansalen: åpen orkesterprøve
13.00 – 13.30: kantine: lunsjkonsert: ”folkemusikk”, med Sven Nyhus, studenter og kolleger
16.30 – 17.30: rom 140: foredrag ”Ledelse for dirigenter og ledere i musikklivet”, v/ høgskolelektor Philip Dammen.
18.00 – 18.45: Levinsalen: barnekonsert/familiekonsert (studenter Instrumental- og Vokalpedagogikk)

Tirsdag 5. desember:
09.00 – 14.00: Levinsalen: kurs i barokkdans og dansemusikk
12.00 – 16.00: Lindemansalen: åpen orkesterprøve
13.00 – 13.30: kantine: lunsjkonsert
18.00 – 18.45: Levinsalen: barnekonsert/familiekonsert (studenter Instr.- og Vokalped.)
19.30 – 20.30: Levinsalen: foredrag med lysbilder ”An introduction to Baroque Dance – What was happening while the music played”, ved Mary Collins.

Onsdag 6. desember:
09.00 – 14.00: Levinsalen: kurs i barokkdans og dansemusikk – demonstrasjon av danser m/ musikk kl 11.30 – 12.00
10.00 – 10.45: Lindemansalen: skolekonsert for 5. – 7. klasse (studenter ved Praktisk Pedagogisk Utdanning). Påmelding for skoleklasser: kontakt Signe Kalsnes, tel. 23 36 72 65, email: sk@nmh.no.
11.00 – 13.30: rom 139: Informasjon om Musikkterapistudiet (11.00-12.30) og Tilpasset musikkopplæring (13.00-13.30). Demonstrasjon av noen musikkterapeutiske arbeidsmåter og visning av video. For mulige søkere og andre interesserte. Ved høgskolelektor Mie Mohlin (musikkterapi) og førstelektor Bente Almås (tilpasset musikkopplæring).
12.00 – 16.00: Lindemansalen: åpen orkesterprøve
13.00: Sandvoldsalen: J.S. Bach ”Kunst der Fuge” (BWV 1080). Contrapunctus I-XI, Terje Winge spiller og presenterer verket.
14.00 – 15.00: Levinsalen, ”Musikken mellom oss”. Konsert med musikkterapistudenter.
15.00 – 16.30: rom 139: foredrag ”Erfaringer med musikkterapi på Radiumhospitalet. Tanker om og presentasjon av noen sanger som har blitt til i møte med pasienter og personale”. Ved musikkterapeut Ellen Halvorsen
18.00 – 18.45: Levinsalen: barnekonsert/familiekonsert (studenter Instr.- og Vokalped.)
19.30: Levinsalen: kammermusikkonsert, studenter ved musikkhøgskolen spiller

Torsdag 7. desember:
12.00 – 16.00: Lindemansalen: åpen orkesterprøve
13.00: Sandvoldsalen: J.S. Bach ”Kunst der Fuge” (BWV 1080). Contrapunctus XII-XVIII, Terje Winge spiller og presenterer verket. Avsluttende orgelkoral: ”Vor deinen Thron”

Fredag 8. desember:
11.00 – 14.00: Lindemansalen: generalprøve orkesterprosjekt
13.00 – 13.30: kantine: lunsjkonsert
19.30: Lindemansalen: konsert orkesterprosjekt

Lørdag 9. desember:
13.00: Lindemansalen: konsert orkesterprosjekt. Arrangement i forbindelse med Fredsprisutdelingen, under planlegging. (for oppdatert informasjon følg med på hjemmesiden www.nmh.no)

Søndag 10. desember:
13.00: Lindemansalen: diplomstudentenes konsertserie. Zelina Sannum, klaver og Carina Amundsen, fløyte
18.00: Levinsalen: hovedfagskonsert kammermusikk, messingkvintett: verker av Wallin, Hidas, Horovitz

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.