Pris til Ingrid Røynesdal

De unges Lindemanpris 2014 går til Oslo-Filharmoniens direktør.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Mottakeren av Lindemanprisen får utpeke en mottaker av de unges pris. Lindemanprisen har dette året gått til professor Harald Jørgensen ved Norges musikkhøgskole, som valgte Ingrid Røynesdal som mottaker av prisen på 50 000 kroner.

– Fra å være en pianist som innfridde forventningene til et ungt talent, samtidig som hun perfeksjonerte seg i tennis og tok 14 norgesmesterskap, har hun utviklet seg teoretisk og forskningsmessig, med et sterkt engasjement for formidling av musikk langs nye veier. Blant annet via prosjekter med flere av våre mest fremtredende musikkgrupper, sier Jørgensen i en pressemelding om bakgrunnen for valget.

Jørgensen berømmer også Røynesdals brede studier, som inneholder diplomstudium ved NMH og en master i statsvitenskap med avhandlingen «New Public Managements inntreden i norsk offentlig kunstsektor».

– En slik bakgrunn førte henne til viktige lederoppgaver, først ved Trollhaugen og nå ved Oslo-Filharmonien. Vi har grunn til å vente betydningsfulle innspill i musikklivet fra Ingrid Røynesdal i årene fremover, sier Jørgensen i pressemeldingen.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev