Oslofilharmonien: Markering foran kulturdepartementet 1

Oslofilharmonien i streik – utenlandskonserter i fare

I dag har Musikernes Fellesorganisasjon varslet streik for Oslofilharmonien. Dette vil stikke kraftige kjepper i hjulene for den planlagte turneene til Kuala Lumpur og Singapore, som etter planen skal begynne henholdsvis 19. og 21. juni. – Streikeviljen hos de MFO-organiserte er stor, sier forbundssekretær Odd Langklopp. Hornist Kjell Adel Lundstrøm er tariffansvarlig for musikerne i Oslofilharmonien. I dag går han i forhandling med ledelsen sammen med MFO: – På kort sikt krever vi den samme dårlige reallønnen som vi hadde i 1996, tilsvarende 395 000 for en musiker med full ansiennitet i dag. På sikt vil vi ha en opptrappingsplan som stiller oss på linje med andre som har mer enn fire års utdanning. I deg ville dette ha utgjort 448 000 mot dagens 360 000, sier Lundeng.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

— Vi skulle gjerne ventet med å ta ut Oslofilharmonien, men på grunn av de nært forestående turneene, følte vi det nødvendig å ta affære nå, sier forbundssekretær i MFO, Odd Langklopp.

Fire dagers frist
Dermed klarer MFO akkurat å klemme seg innenfor regelen om at arbeidsgiver skal ha fire dagers varsel før eventuell streik iverksettes.

— Om disse fire dagene skal være virkedager eller ukedager, er det noe juridisk uenighet om. Vi ønsker uansett ikke å fremprovosere en konflikt på det grunnlaget. Fordi det sjelden er meklingsmann på jobb i helgene, har vi valgt å sende ut varselet i dag, sier Langklopp til Ballade.

Hvordan er streikeviljen blant de mange MFO-organiserte som allerede er tatt ut?

— Streikeviljen er stor. Til forbundsledelsens overraskelse, ser den ut til å vokse jo lenger streiken varer uten at arbeidsgiverne reagerer. Mange av våre medlemmer begynner å bli kraftig irriterte over den mangelen på forståelse de møter i forhandlinger.

Vurderer å utvide streiken
Kan det være aktuelt for MFO å utvide streiken dersom dere ikke får gjennomslag for kravene om høyere lønn til de fagorganiserte?

— Det er noe vi vurderer fortløpende. Samtidig håper vi på en dialog, slik at vi kan finne en løsning. Dette er ingen ønskesituasjon for noen av partene, sier Langklopp.

Men hvem som eventuelt blir tatt ut i neste omgang – vil ikke MFO ut med.

— Nei, de kortene holder vi tett til brystet.

Vil ha opptrappingsplan
Tariffansvarlig i Oslofilharmonien, hornist Kjell Adel Lundstrøm, kommer til å presentere lønnskravene i samarbeid med MFO i dag.

— Vi har et todelt lønnskrav, forteller Lundstrøm, – der det viktigste er en opptrappingsplan fra arbeidsgiver. Fordi Oslofilharmonien i stor grad finansieres av årlige, offentlige tilskudd, har musikerne forståelse for at lønnsøkningen ikke kan komme umiddelbart.

Men det betyr ikke at de tar til takke med et årlig ”beklager, kassen er tom”:

— Vi har forståelse for bevilgningssituasjonen, derfor er vi også villige til å skyve lønnskravene foran oss. Men dette betyr ikke det samme som å la kravene ligge. Vi trenger en plan, som må tallfestes.

— Vi har tapt 35 000
Bakgrunnen for Oslofilharmoniens lønnskrav, forklarer Lundstrøm slik:

— Musikerne i Oslofilharmonien, har sakket kraftig akterut i lønnsutviklingen. Mens andre grupper med mer enn fire årds utdanning har hatt 65% lønnsøkning fra 1998 til 2004 (statistisk sentralbyrå trenger tid til å regne ut tallene, derfor er disse de mest oppdaterte, red. anm.) har Oslofilharmoniens musikere hatt 26% lønnsøkning. Dette gjennomsnittet, som omfatter alt fra toppledere til rengjøringspersonale betyr at vi har tapt 35 000 kroner i den samme perioden i forhold til vanlig lønnsutvikling.

Lundstrøm synes også det er naturlig å skjele mot musikklærerstanden, som har hatt en annen lønnsutvikling enn musikerne:

— I dag tjener altså en musikkskolelærer 35 000 mer enn en musiker med topp ansiennitet i Oslofilharmonien. Som et første skritt, vil vi ha et tilsvarende løft, slik at vi kommer oss tilbake på det reallønnsnivået vi var på i 1996, sier Lundstrøm, som legger til at den lønnen heller ikke var spesielt god.

Verdsatte, bare ikke i penger
Men til tross for misnøye med lønningsposen, føler ikke musikerne at de blir lite verdsatte:

— Nei på ingen måte. Ledelsen viser at de verdsetter oss på andre måter, bare ikke i penger. Den biten har de vist liten vilje eller evne til å gjøre noe med.

Streik ødelegger utenlandsturné
Hvis denne konflikten ender med streik, kommer det til å gå utover de planlagte turneene til Kuala Lumpur og Singapore. Hvordan forholder musikerne seg til at streiken rammer akkurat disse konsertene?

— Tja, hva skal man si? Konflikten kommer som en naturlig konsekvens av at arbeidsgiver ikke har vist vilje til dialog med oss. Da er det også naturlig at man blir tatt ut i streik når det rammer arbeidsgiveren hardest.

Lundstrøm kan også skrive under på at streikeviljen i Oslofilharmonien er stor:

— Helt klart. I går hadde vi en markering foran Trond Giske og kulturdepartementet, sammen med Kringkastingsorkesteret og folk fra den Norske Opera. Vi er godt forberedte.

Fra 360 000 til 448 000 – på sikt
Ved siden av det umiddelbare opprykket fra 360 til 395 000, ønsker altså musikerne å komme opp på det de betegner som en gjennomsnittslønn for sin arbeidsgruppe.

— Dette har vi ikke konkretisert ytterligere, man hvis man bruker to parametere – gjennomsnittslønn for hele samfunnet og gjennomsnittslønn for de med mer enn fire års utdanning – ville vi i dag ha havnet på 488 000 kroner, regner Lundstrøm.

Han ønsker også å minne om at orkestermusikere har en del utgifter som andre arbeidsgrupper stort sett får dekket:

— Jeg regner med at den PC-en du sitter og skriver på nå, er betalt av arbeidsgiver. De aller fleste orkestermusikere må holde seg med instrument og konsertantrekk selv – en brukbar fiolin koster fra 250 000 kroner, og må betales ned over mange år. Blåserne har også store utgifter til instrumenter, siden disse må skiftes ut i løpet av 5 til 10 år. Det er det kanskje en del som ikke vet, avslutter Lundstrøm.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev