Terje Kvam dirigerer Oslo Domkor (Foto: Tom Henning Bratlie OBS: Legg inn fotokredit i tekst!)

Oslo Domkor med vellykket turné til New York og Minneapolis

I februar og mars 2005 besøkte Oslo Domkor New York og Minneapolis, der de ga tre konserter. Med seg hadde de Trond F. Kvernos «Matteuspasjonen». – Vår tid trenger å henge opp igjen det romanske krusifiks, sier komponisten selv om verket, som er planlagt som en del av en komplett pasjons-syklus. – Det viser det Guds Lam som er slaktet, og som er verdig til å få all makt og rikdom og styrke og ære og pris og velsignelse – her midt i denne tids galehus og i all evighet. For publikum her hjemme er Oslo Domkor snart aktuelle med en oppføring av Mendelsohns «Elias».

Kalender

I forbindelse med KHH Kong Harald og HKH Dronning Sonjas besøk i USA ble det en konsert med et av de ypperste norske kirkemusikkverker fra det forrige århundre: Trond Kvernos store Matteuspasjon for dobbeltkor og 10 solister a capella, skrevet i 1986. Verket blir ansett som et av de fremste i Skandinavia fra 1900-tallet, og er et fremragende eksempel på det høye nivå i norsk kirkemusikk, spesielt i siste halvdel av forrige århundre. Domkoret er da også invitert med nettopp denne store Matteus-produksjonen til Island, og opptrer søndag 28. august som avslutningskonsert under Festival of Sacred Arts, Hallgrimskirkja, Reykjavik.

Om Oslo Domkor

Oslo Domkor ble grunnlagt i 1982, og har 50 medlemmer. Gjennom sine konserter og plateinnspillinger (med bl.a. Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Bruckner, Grieg, ny nordisk kirkemusikk, julemusikk, salmer) har koret fått ry som et av Nordens ypperste. Samtidig ivaretar koret liturgiske oppgaver ved gudstjenestene i Oslo domkirke. Koret fikk nylig fornyet ensemblestøtte fra Norsk Kulturråd, med 2-årig støtte og over en fordobling av støttebeløpet i forhold til tidligere år.

Korets dirigent er Terje Kvam. Han har utdannelse som kirkemusiker og teolog, og gjennom sin høye kvalitetssans og vilje til å utforske et bredt repertoar har han vært en viktig impulsgiver i nyere norsk kirkemusikk. Gjennom sine bestillinger til norske komponister har han vært fødselshjelper for en rekke betydelige nye verk, og for den første fullstendige fremføringen av Matteuspasjonen av Kverno fikk han i 1991 Kritikerprisen. «Matteuspasjonen» ble innspilt på CD av Oslo Domkor i 1996 (Aurora).

Om «Mateuspasjonen»

Komponist Trond F. Kverno sier selv følgende om «Matteuspasjonen», som også bærer den latinske tittelen «Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Matthaeum»:

— Vår tid trenger å henge opp igjen det romanske krusifiks. Det viser det Guds Lam som er slaktet, og som er verdig til å få all makt og rikdom og styrke og ære og pris og velsignelse – her midt i denne tids galehus og i all evighet. For midt i angsten, midt i vår totale innholdsløshet og meningstomhet henger vi opp bildet av En som gir sitt legeme for Verdens Liv: Først på korset, og siden når brødet brytes og vinen skjenkes til hans pines ihukommelse.

— De som vil ha alt det gotiske krusifiks står for, har de store klassiske pasjoner: Bach, Händel, Telemann. Her uttrykkes lidelsens gru i individuelle, tåreblendede betraktninger. De som vil ha den kultiske innfallsport til Langfredagens hemmelighet, kan få denne pasjon der Willy Abildsnes har utfylt selve lidelseshistorien med svarsanger – responsorier – fra andre deler av Den Hellige Skrift – etter den gamle kirkelige nøkkel: Skriften leser seg selv. Pasjonens opprinnelse, den liturgiske resitasjon av lidelseshistorien på Langfredag, er ett av forbildene. Evangelistens parti utføres derimot ikke av én, men fordeles på flere, for å vise til evangelienes og Skriftens mangfold. Kristi røst lyder femstemmig – for å vise til Herrens sår. Latin er valgt i håp om at det ikke bare er innenfor vårt begrensede norske språkområde man kan trenge å henge opp igjen det romanske krusifiks – med dets kultisk-liturgiske dimensjon, avslutter Kverno.

Om komponisten og fremførelsen

Trond H. F. Kverno er født i 1945, og har utdannelse innen kirkemusikk, musikkteori og kordireksjon fra Musikkonservatoriet i Oslo. Han er nå professor i kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole, med kirkemusikk-komposisjon som fordypningsområde, et felt hvor han har høstet stor anerkjennelse. Kverno har komponert en rekke kirkemusikkverk av varierende lengde og vanskelighetsgrad – publisert på norske og utenlandske forlag og med hovedsakelig norsk eller latinsk tekst. Mange av salmene hans finnes i Norsk salmebok, samt i salmebøker i Sverige, Finland, Danmark og Tyskland. Hans hovedverk er imidlertid nettopp «Matteuspasjonen».

Blant solistene på USA-turnéen var Marianne Hirsti (sopran), Marianne E. Andersen (alt), David Martin (kontratenor), Ian Partridge, Joseph Cornwell, Gabriel Crouch, Jon English (tenorer). Colin Campbell (bariton) og Adrian Peacock og Njål Sparbo (basser). Verket ble fremført i St. Thomas Church i New York, St. Olaf College i Northfield, Minnesota, og i Central Lutheran Church i Minneapolis. Konsertene inngikk i det offisielle kulturprogrammet under Kongeparets besøk i USA, og ble bl.a. sterkt rost av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland, som holdt åpningstalen før konserten i New York. Svarstad Haugland trakk særlig frem det positive i at Domkoret tok med seg norsk samtidsrepertoar på turnéen. Dette i nokså sterk kontrast til Oslo-Filharmonien, som etter sitt USA-besøk i samme tidsrom måtte tåle en hel del kritikk for å ha utelatt norske komponister helt.

Vel hjemme fra USA-turneen, som altså karakteriseres som svært vellykket, medvirket Oslo Domkor også på Den Norske Operas store utgave av Richard Wagners «Die Meistersinger von Nürnberg», sammen med bl.a. Den Norske Operas kor og barnekor. Neste post på programmet for koret er en oppføring av Felix Mendelsohns «Elias», sammen med solister og Oslo Barokkorkester under ledelse av Knut Johannessen. Dirigent er Terje Kvam.

«Elias» spilles lørdag 30. april kl. 18, og søndag 1. mai, kl. 19.30, begge ganger i Oslo Domkirke. Interesserte finner mer informasjon på http://www.oslodomkor.no/.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev