Nina Bachke, AP

Oslo AP og SV: – Tragisk og uforutsigbar kulturpolitikk fra FrP-byråden

Ballade har forsøkt å få tak i Anette Wiig Bryn siden hennes tiltredelse som kulturbyråd og påfølgende rasering av kulturstøtten – uten hell. Bryn «jobber for tiden fra Nice eller Cannes», og kan følgelig ikke kommentere kuttene hun har gjort før tidligst neste uke, opplyser Bryns forværelse. Arbeiderpartiets Nina Bachke er blant de som har gått inn for å ta fra Bryn styringen over hovedstadens kulturpenger: – Problemet er at kulturpotten er for liten, og at Bryn har fullmakt til å disponere den som hun vil. Også SVs Kari Pahle er bekymret for ringvirkningene av Bryns disponeringer, som hun mener inneholder farlige feilberegninger.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Kulturbyråd Bryns disponeringer de siste ukene, hvor de frie teatrene, jazzlivet, AKKS og flere av byens kunstmusikkensembler rammes for å gi inntektsgarantier til gratis museer, skaper fortsatt sterke reaksjoner.

Lederen for SVs bystyregruppe, Kari Pahle, er en av de som synes Bryns vurderinger er ufornuftige.

— Jeg synes at noen av disse kuttene er veldig tragiske. Både Det Åpne Teateret, Black Box og Teatersenteret opplever store kult, det samme gjelder AKKS og jazzlivet. 100 000 er tilsynelatende ikke mye, men vi vet at disse pengene utløser mye aktivitet og viktige tilbud. Flere av disse har gitt signaler om at de nå står i fare for å måtte legge ned. Vi vet at en del av kulturlivet er avhengig av kommunal støtte støtte, men vi vet også at kommunen får tifold igjen for disse pengene. Alle disse institusjonene har mange idealister, som bidrar med kunnskap og kulturell aktivitet, enten gratis eller for veldig lite. Dermed vil kommunen få veldig mye igjen for hver krone de tilfører, og det later ikke Bryn til å ha tatt med i regnestykket sitt, sier Pahle.

Også lederen for Arbeiderpartiets kulturfraksjon, Nina Bachke, synes at Bryns disponeringer er grunn til bekymring:

— Problemet er at kulturpotten er for liten, og at Bryn har fullmakt til å disponere den som hun vil. Jeg er ikke mot gratis inngang på museer, men det blir veldig uforutsigbart å la det gå utover noen andre så sent på året. 100.000 er ikke veldig mange penger, men de betyr mye for enkelte institusjoner, som får så mye som 15% kutt når de allerede lever på marginalen. Dette er en av grunnene til at AP har foreslått å trekke tilbake fordelingsfullmakten fra byråden, og gi den tilbake til bystyret i plenum. Da vil denne fordelingen skjer i desember, noe som er mye mer forutsigbart, spesielt i forhold til endringer, mener Bachke.

Har dette ønsket om å vingeklippe byråden noe med avgjørelsene som har blitt tatt den siste tiden?

— Dette er først og fremst en anbefaling om at bystyret får tilbake en fullmakt det hadde frem til 2001, da all økonomistyring ble lagt på byrådens bord. Det er naturlig at bystyret vil høre på byrådens vurderinger, men det er også mye kompetanse i kulturkomiteen. Vi har kontakt med store deler av kultur-Oslo, så totaliteten av byrådets forslag og våre vurderinger vil nok være det beste. Nødvendigheten av dette blir veldig tydelig ved slike situasjoner som har vist seg de sist ukene, sier Bachke.

Kari Pahle er positivt innstilt til museer uten inngangsbilletter, men mener byråden har gjort noen farlige feilberegninger.

— Det kan riktignok virke som gratis museer gir økt inntekt, fordi flere går i museene, og salget av produkter og bevertning øker så mye at det lønner seg å ikke ta penger i døren – men: Det Bryn har gjort, er å beregne hvor mye tapte bilettinntekter utgjør, tilbakeført pengene til museene, og lagt inn kuttene andre steder. Dette kan være unødvendig – direktøren ved Stenersenmuseet fortalte for kort tid siden at de dekker inn billettinntektene og mer til ved mersalg – hvorfor da la andre deler av kulturlivet få unngjelde? Jeg mener at Bryn i det minste burde ha ventet med å kutte teatrene og jazzen, for dette er tragiske kutt som viker inn på mange, over lang tid. Får for eksempel Østnorsk Jazzsenter mindre, drypper det også mindre på stedene som holder konserter, konkluderer Pahle.

Også Pahle og SV er for å ta fra Byråden pengemakten, og sette henne igjen med disponeringrett over kun 3-4 miillioner, til strakstiltak igjennom året.

Ett av Wiik Bryns argumenter har vært at hun ønsker å ta kommunale tilskudd fra de som også har statlig støtte – slik at ingen skal miste alt. Dette faller ikke i god jord hos AP og SV.

— Dette er et veldig tragisk og farlig argument. Staten sier ofte at kommunal støtte er en forutsetning for statlig støtte, samtidig som mange steder trenger støtte fra begge steder, sier Pahle, mens Backe legger vekt på at tilskudd må være forutsigbare:

— Det er greit å ha noe å skylde på, men det er hva de enkelte er vant til å ha i forhold til sitt aktivitetsnivå som er viktig, statlig støtte i seg selv er ikke noe argument, mener hun.

Skal vi tro de to politikerne, kan det allikevel bli svært vanskelig å få snudd Wiig Bryns avgjørelser.

— I det siste kulturkommite- møtet spurte jeg byråden om hun kunne tenke seg å omgjøre disse tragiske vedtakene. Det svarte hun negativt på, avgjørelsen er tatt, og hun akter å stå på den, forteller Pahle.

Nina Bachke levner heller ikke mye håp for en kuvending i denne saken:

— Fullmakten ligger hos Bryn, så det er lite noen andre kan gjøre før neste runde. Da håper vi at denne fullmakten er borte.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev