Oslo Filharmoniske Orkester

OSF: – Kringkastingsorkesteret må få leve

Onsdag 5. desember avsier styret i NRK dommen som avgjør Kringkastingsorkesterets videre skjebne. Oslo Filharmoniske Orkester ser med bekymring på nedleggelsesplanene. – Mange vil komme til å gråte blod hvis nedleggelse blir en realitet, skriver engelskhornist Håvard Norang på vegne av orkesteret i dette åpne brevet som er blitt sendt til Kulturdepartementet, styret og Kultursjefen i NRK, Kringkastingssjefen, Stortingets familie- kultur- og administrasjonskomite og Ballade.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det er med bekymring og uro vi hører at Kringkastingsorkesteret på nytt vurderes nedlagt.

Kringkastingsorkesteret har en helt sentral plass i norsk musikkliv. Orkesteret står for en allsidighet og en anvendelighet som er unik i Norge i dag. Det har utviklet helt spesielle egenskaper som ikke kan erstattes av noe annet ensemble. I tillegg har orkesteret hatt en betydelig kvalitetsheving de senere årene. Av erfaring vet vi at slike kvaliteter er svært tidkrevende å bygge opp, og de er etter vår mening ikke bare vel verd å ta vare på, men de bør videreutvikles.

Orkesteret står på mange måter som en tradisjonsbærer innenfor sitt spesialiserte virkefelt, og det ville være et stort nederlag for Norge om vårt eneste radio-orkester blir utslettet. I flere europeiske land representerer radio-orkestrene det ypperste av orkesterkultur, og med tanke på den orkesterutredning som i disse dager foreligger om landets øvrige symfoniorkestre, bør man gjennomføre en separat utredning av Kringkastingsorkesterets virkefelt og betydning før man går til det drastiske skritt å legge ned.

Mange vil – som Erik Bye uttrykker det – komme til å gråte blod hvis nedleggelse blir en realitet.

Selv om kulturbegrepet den senere tid er utvidet til også å omfatte idrett og fotball, må vi ikke la disse få anledning til å bli gjøkungen som sparker de andre ungene ut av redet.

Likelydende brev er sendt til:
Styret i NRK v/styreleder Anne Carine Tanum
Kringkastingssjef John G. Bernander
Kultursjef i NRK, Turid Birkeland
Kulturdepartementet v/statssekretær Yngve Slettholm
Stortingets familie- kultur- og administrasjonskomite
Utvalgte medier

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev