Den Norske Opera - Fra Nøtteknekkeren (Foto: DNO)

Økt ballettinteresse i 2003 – mens operapublikumet velger trygt

Den Norske Operas besøkstall for 2003 viser at ballettene når nye popularitetshøyder, mens publikum er noe mer skeptiske til nyere operaer. Gisle Stenersen, informasjonskonsulent i Den Norske Opera, påpeker at ballettforestillingene har økt sin besøksprosent, blant fordi de har satset på store klassiske oppsetninger som «Svanesjøen». – At en del av de smale operaene har gått litt dårlig er en kombinasjon av flere faktorer: Folk tør ofte ikke å kjøpe billetter til forestillinger de ikke kjenner fra før. Når noen av dem i tillegg fikk dårlig kritikk, så tør folk i hvert fall ikke å komme, sier han.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig

Den Norske Operas virksomhet i Oslo ligger omtrent på samme nivå som i 2002. Det samlede besøkstallet for virksomheten, inkludert konserter, bi-scener og Riksoperaen, ligger ca 10.000 lavere enn foregående år på grunn av nedgangen i besøkstallet på turné. Det kom i fjor 100.932 publikummere til forestillingene på hovedscenen, hvorav «La Traviata», «Carmen», «Svanesjøen» og «Nøtteknekkeren» hadde tilnærmet fullt belegg. Totalt hadde Den Norske Opera 173 forestillinger med 119.100 besøkende.

Den Norske Opera hadde ellers et tap på 3 millioner kroner på grunn av konkursen i Sponsor Service, noe som førte til flere kanselleringer av Riksoperaprosjekter i 2003. Besøksprosenten til ballettforestillingene har økt fra 2002 til 2003 fra 76% til 77,5% – på tross av at antall forestillinger har økt fra 41 i 2002 til 56 i 2003.

Operasjef Bjørn Simensen sier i en kunngjøring at han er fornøyd med 2003 sett under ett. Internasjonalt sett er et besøk på nærmere 80 % regnet som svært bra. Han kommenterer det noe lavere besøkstallet på enkelte forestillinger med at operaen har vært dristigere i sitt repertoarvalg. Forestillinger som for eksempel «Jenufa», «Karmelittsøstrene», «Hans og Grete» og «Werther» oppnådde bare mellom 50 og 60 % publikumsdekning, mens publikumsfavoritter som «La Traviata» og «Carmen» som nevnt ble utsolgt.

— Det betyr ikke at vi ikke skal spille et smalere repertoar i fremtiden. I det nye operahuset vil det bli enklere å satse på det smalere repertoaret i og med at det kan settes opp på bi-scenen, sier Simensen.

Informasjonskonsulent Gisle Stenersen påpeker at Operaen i 2004 også kommer til å øke antall oppsetninger.

— Programmet for høsten er ikke klart enda, men bare på ballettsiden har vi fire forskjellige oppsetninger før sommeren, deriblant «Stormen», med musikk av Arne Nordheim, forteller han.

I tillegg satses det i år på ballett for barn, der Minken Fosheim skal ta «Historien Om…»-konseptet til scenen.

— Vi skal lage «Historien om Svanesjøen». Og dette blir noe helt nytt, dette har vi ikke gjort før. Og vi skal bruke de beste danserne våre, dette blir en knallforestilling.

Programmet for opera viser også en del spennende nyskapninger, blant skal Ketil Hvoslefs «Baabbas» settes opp.

– Her skal vi også trekke inn skuespillere, Bjørn Sundquist skal gjøre sin operadebut med denne forestillingen. Ellers er det Stein Winge som har regien, mens det er Christian Eggen som skal dirigere, forteller Stenersen.

På Operaens hovedscene ble det i alt spilt 127 forestillinger, med et gjennomsnittlig publikumsbelegg på 75,6 % (opera 74 % og ballett 77,5 %). I 2002 var antall forestillinger på hovedscenen 107 med en gjennomsnittlig besøksprosent på 85,5. I 2001 var det 113 hovedsceneforestillinger og en besøksprosent på 84,2. Det ble spilt 143 forestillinger totalt i Oslo 2003, inkl. formidlings- og bisceneproduksjoner , konserter o.s.v. I tillegg ble det gjennomført 30 turnèforestillinger i regi av Riksoperaen med ca 11.200 publikummere.

Premierene på hovedscenen i 2003 var «Spar Dame» (opera), «La Traviata» (opera), «3 WORLDS» (ballett), «Othello» (ballett), «Hans og Grete» (opera), «Werther» (opera).

Sesongpremierene på operaer på hovedscenen i 2003 var «Lohengrin», «Karmelittsøstrene», «Den glade enke», «Madama Butterfly», «Tosca», «Carmen» og «La Traviata» mens Operaballetten hadde sesongpremierer med forestillingene «Tornerose», «Askepott», «Svanesjøen», Mesteraften 2003 og «Nøtteknekkeren».

Ballade kommer tilbake med mer informasjon om vårens program på Den Norske Opera etterhvert.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev