pride 2024

Nytt stipend til lovende musikere

Under en seremoni i Norges Forskningsråds lokaler i Oslo, 19. oktober, ble et nytt musikkstipend fra oljeselskapet RWE-DEA utdelt til pianisten Gunilla Süssmann, fiolinisten Marianne Hustad og sangerne Siri Karoline Thornhill og Isa Katharina Gericke.

Kalender

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Salif Keita-konsert

21/06/2024 Kl. 19.30

Viken

Valdres sommersymfoni – festivalen

21/06/2024 Kl. 1800

Innlandet

Stipendiene skal brukes til fem måneders videreutdanning i Tyskland. – Samtlige av vinnerne holder et høyt kunstnerisk nivå, samtidig som de begrunner godt hvorfor de ønsker å videreutvikle seg i Tyskland, heter det i juryens uttalelse.

Stipendordningen er et resultat av et samarbeid mellom det tyske oljeselskapet RWE-DEA, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft og Norges forskningsråd. Hensikten med er å oppmuntre norske musikere til videre studier i Tyskland som et ledd i å styrke det norsk-tyske samarbeidet. Det er første gang stipendet utdeles, og det planlegges å dele ut årlige stipender. Ordningen administreres av Norges forskningsråd. Stipendkomiteen har bestått av professor Harald Herresthal, (Norges Musikkhøyskole), professor Gro Sandvik, (Griegakademiet), dr. Ulrike Haas (RWE-DEA), visepresident Erik Eriksen (RWE-DEA Norge AS) og dr. Heinz-Rudi Spiegel (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft).

Avtale undertegnet
Seremonien omfattet ikke bare prisutdelingen, men også undertegnelse av avtalen mellom RWE-DEA og Norges Forskningsråd. Tilstede var Tysklands ambassadør til Norge, Peter Metzger, og representanter for Utenriksdepartementet og norsk musikkliv. Forskningsrådets leder Christian Hambro innledet med å trekke linjene mellom musikk og vitenskap, og la vekt på at forskningsrådet ser det som et selvfølgelig ansvar å medvirke til internasjonalt samarbeid på det kulturelle området. Han kunne i den forbindelse vanskelig tenke seg noe som var mer egnet enn musikk.

Administrerende direktør i RWE-DEA Norge, Hugo Sandal, la vekt på at dette gjorde man først og fremst fordi de syns det er gøy! Han var både glad og stolt over å ha fått dette til. Det tyske moderselskapet har lange tradisjoner når det gjelder kulturstipendier. RWE-DEA Norge, det tidligere oljeselskapet Deminex, har også tradisjoner for stipendier, men dette er første gang man satser på kultur. Avdelingsdirektør Erik Eriksen kunne opplyse at man hadde studert Utenriksdepartementets Tysklands-strategi og sett at kultur var et viktig satsningsfelt. Og siden deres tyske moderselskap hadde lange tradisjoner på kulturstipendier fant man det interessant å satse på musikk. RWE-DEA selger ikke noe som helst i Norge. Selskapet er m.a.o. ikke ute etter å oppnå noe – annet enn kanskje en konsert eller flere av stipendiatene når de kommer tilbake etter endt studieopphold. Etter selskapets mening er det viktig at næringslivet er seg bevisst å være en del av samfunnet. Dette ble også understreket av ekspedisjonssjef Eva Bugge i Utenriksdepartementet. Hun etterlyste et større engasjement fra næringslivet når det gjelder å støtte kulturen. Mange mener at kulturspoonsing utelukkende er et offentlig anliggende, men staten har ingen mulighet til å dra dette lasset alene, sa Bugge.

Stipendkommitéens formann, Harald Herresthal, understreket de årelange forbindelser det har vært på musikkområdet mellom Norge og Tyskland. Siden Norge ikke fikk noen musikkhøgskole før i 1973 var det musikkonservatoriene i Leipzig og Berlin som var de ”norske” konservatoriene helt fra 1840-tallet frem til 2. verdenskrig. Etter krigen søkte norske musikkstudenter til andre land frem til Norges musikkhøgskole startet i 1973. Det er således gjenopptagelse av en viktig gammel relasjon det nå legges opp til.

Som en ramme rundt hele seremonien deltok en av prisvinnerne, Isa Katharina Gericke akkompagnert av akkordeonisten Frode Haltli, med særdeles livfulle tolkninger av Mozart og Weill. På vegne av prisvinnerne kvitterte hun dessuten med den gamle tyske schlageren ”Das kommt nur Einmal”!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.