Dagfinn Koch

Ny vokal på søndag

Søndag 11. november kl 16.30 blir det urpremiere med nye verker for kor av komponistene Geir Johnson, Dagfinn Koch, Torstein Aagard Nilsen og Magne Hegdal i Lindemannsalen på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Bakgrunnen for konserten er prosjektet Ny Vokal – et samarbeid mellom Ny Musikk og Norges Korforbun. Ny Vokal er et femårig samarbeid som skal gi amatørkorene et større og mer variert repertoar.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Verkene blir framført av Hafslundsøy sangforening (dirigent Jon Fylling), Tylldalen blandakor (dirigent Bjørn Vegard Bjørklund), Kor mot Nord (dirigent Lene Becker-Andersen) og Kongsberg blandakor (dirigent Signe Lise Holm).

Prosjektet Ny Vokal ble stiftet i 1999 av Ny Musikk og Norges Korforbund. En av hensiktene er å få norske komponister til å skrive robust musikk som lar seg fremføre av bredden av norske kor. I møte med det nye repertoaret skal korene dermed få en utfordring som stimulerer til både teknisk og stilmessig utvikling.

Amatører og samtidsmusikk
En rask analyse av repertoarvalget i norske amatørkor vil fort avdekke en urovekkende mangel på originalskrevet musikk, heter det i en orientering fra Ny Vokal. Dette gjelder særlig for musikk skrevet i vår egen tid. Det kan synes som om brorparten av repertoaret består av bearbeidelser og arrangement av viser, musikaler og utenlandsk populærmusikk.

Årsakene til dette finnes dels i teknisk vanskeligheter og dels i mangelen på kunnskap. Det første skyldes forhold som vanskelig notebilde eller dårlige notelesing. Det andre kommer av mangelen på offensiv informasjon om den nye musikken, dens aktører og idéverden. Sammen medvirker disse årsakene til å skape uovervinnelige murer mellom komponister og amatørsangere, hvilket igjen gir grobunn til alskens myter om en kryptisk og utilgjengelig musikkform.

Med Ny Vokal har Ny Musikk og Norges Korforbund satt i gang et prosjekt som tar sikte på å gjøre noe med dette, og som vil fremme utviklingen av et nytt repertoar for amatørkor laget i tett samarbeide mellom opphavsmenn og utøvere. Dette skal man bl.a. få til gjennom å la partene utveksle erfaringer underveis i seminarer, felles prøver og komposisjonsverksteder.

Prosjektbeskrivelse
Fem norske komponister inviteres hvert år til å skrive hver sitt verk for amatørkor. Verkene skal være korte (4-6 min) og tilpasset korets nivå. l arbeidsperioden skal komponistene og dirigentene ha en faglig utveksling i form av møter og verksteder.

Verkene skal offentliggjøres ved lokale konserter og senere sirkuleres blant andre amatørkor. Norges Korforbund og Ny Musikk vil stå for den videre distribusjonen og promovering av verkene gjennom bla arbeidshefter og notemateriell.

Det er tenkt at prosjektet skal gå over 5 år, så sant det finnes økonomisk dekning til å gjennomføre prosjektet. Det første året var 1999, da Rob Waring, Knut Vaage, Rune Rebne, Helge Iberg og Glenn Erik Haugland lagde stykker for Eidsvoll korforening, Oslo Vokalensemble, Vollenkoret, Hafslundsøy sangkor og Øystre Slidre Songlag. I fjor var komponistene Dagfinn Koch, Magne Hegdal og Kåre Kolberg, men arrangementet ble da avlyst.

I år satser man likevel på ny frisk, der verker av Torstein Aagaard Nilsen, Geir Johnson, David Bratlie, Dagfinn Koch og Magne Hegdal altså skal fremføres i Lindemanssalen på Norges Musikkhøgskole.

For prosjektet i 2001 har Elin Rosseland har vært med som «fødselshjelper» i starten av møtet mellom komponist/dirigent og kor.

To av verkene fra 2000-prosjektet blir framført på konserten for 2001 på grunn av den avlyste konserten i fjor.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev