© Erik Berg

Ny versjon av "Verker underveis"

Operaen og Komponistforeningen går sammen om arena for utvikling av nye musikkverk.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

En ny versjon av prosjektet «Verker underveis» skal bidra til å utvikle nye verk av norske samtidskomponister. Programmet har altså samme navn som det tidligere «Verker underveis», men presenteres i en pressemelding som er «en helt ny arena for vurdering, utprøving og utvikling av nye musikkverk».
— Dette er et likeverdig samarbeid mellom Komponistforeningen og Den Norske Opera & Ballett, og skal være en arena for utprøving og utvikling av nye musikkverker, sier Tom Remlov, admninistrerende direktør ved Den norske opera og ballett.
— Så prosjekter som har gått igjennom ordningen blir ikke automatisk en del av repertoaret?
— Nei, men ved prøvevisninger vil det viktigste inviterte publikummet være operasjefer fra Norge og Norden, som kan plukke opp verket om de er interessert.
— Er ordningen en direkte respons på kritikken Den Norske Opera & Ballett har fått for manglende satsning på nye verk?
— Nei, det er den ikke. Den vil jo tjene som det, men dette er noe vi begynte å snakke om allerede i januar. Da var jeg selv misfornøyd med hvordan vi som institusjon skjøttet våre ressurser, og mente at det var en kollisjon mellom vår forpliktelse som institusjon, og til det å skulle ha et visst repertoar.
Prøveperiode på tre år
Programmet ledes av et faglig utvalg som skal vurdere alle tilsendte verker, men også selv kan initiere prosjekter. Utvalget består av Håkon Berge fra Norsk Komponistforening, den svenske komponisten Jonas Forssell og fra Den Norske Opera & Ballett, orkesteradministrator Jørn Pedersen og administrerende direktør Tom Remlov.
— Ordningen får en prøveperiode på tre år – hvor mange verk kan bli med?
— Det blir umulig å si, siden hvert prosjekt som innlemmes vil bli tilbudt oppfølging tilpasset sine egne premisser. Noe som er nesten ferdig, vil kjapt kunne få en prøvevisning, noe som er i startgropen vil få gå en lenger vei, sier Remlov.
Asbjørn Schaathun, styreleder i Norsk Komponistforening, sier i pressemeldingen at en med denne avtalen har «fått en ramme rundt våre musikalske aktiviteter som bør være til eksempel for andre institusjoner – hvor institusjonen og kunstnerne går sammen for å sikre faglig utvikling gjennom systematisk aktivitet, basert på gjensidig tillit.»

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.