Fra forestillingen Friksjon, 2003

Ny Musikk søker produsent

Ny Musikk søker i disse dager etter en produsent i 50% stilling. Organisasjonen, som står for en betydelig del av samtidsmusikkformidlingen i hovedstaden, ønsker et nytt tilskudd blant annet i forbindelse med sin ferske satsing på musikkteater, som vil intensiveres frem til 2007. Søknadsfristen er satt til 2. januar, og første arbeidsdag vil være 1. mars 2004.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Stillingen er et engasjement til 31.12.2007, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgavene vil gå på initiering, planlegging og gjennomføring av kunstneriske prosjekter, informasjons- og PR-arbeid, i tillegg til saksbehandling for Ny Musikk sitt kunstneriske råd.

Personen ny musikk søker, bør i henhold til stillingsannonsen være «Initiativrik, utadvendt og evne til å jobbe systematisk og selvstendig, erfaring fra lignende arbeid, god skriftlig fremstillingsevne. Det er ønskelig med musikkfaglig bakgrunn og at du har et bredt nettverk innenfor musikk- og kunstfeltet».

Lønn er etter avtale, og inkluderer deltagelse i organisasjonens pensjonsordning.

Om satsningen Ny Musikk – Nytt Musikkteater, skriver organisasjonen:

«I løpet av de siste 10 årene vi sett en dreining innenfor det feltet vi kan kalle samtidsmusikk. Sjangergrenser er flyttet – om ikke utradert – og nye uttrykksformer har oppstått bl.a. som en følge av internasjonale impulser og mer tilgjengelig teknologi. Frem til 2007 ønsker Ny Musikk å satse på et prosjekt vi har valgt å gi arbeidstittelen «Nytt Musikkteater».

Musikkteaterbetegnelsen er valgt fordi det er det begrepet som best samler et prosjekt som inneholder både tradisjonell konsertmusikk, performance, konsept- og videokunst, dans, teater og multimedia. Vi ønsker med andre ord ikke å lage omfattende moderne operaproduksjoner, men derimot mindre arrangementer, happenings og eksperimentelle konserter i det landskapet som kan kalles cross-art. Kunst som er liten i format, men forhåpentligvis (høyst sannsynlig) overveldende i innhold.»

Tiltredelse i stillingen er satt til 1. mars 2004.

Interesserte bes sende en skriftlig kortfattet søknad med CV til Ny Musikk, Tollbugt. 28, 0157 Oslo innen 2. januar.

Kontaktperson for telefoniske henvendelser er daglig leder Anders Eggen, som treffes på telefon 22 33 70 90.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.