Roger Arve Vigulf (ansikt)

Ny Musikk Oslo: – Ønsker å unngå klippekort-tendenser

– Roger Arve Vigulfs innlegg på Ballade fredag inneholder noen misforståelser om hvordan Ny Musikks lokalavdeling i Oslo anno 2004 arbeider, som jeg med dette håper å få oppklart, skriver Hild Borchgrevink, som er leder for Ny Musikk Oslo. Hun forklarer her bl.a. omstendighetene rundt det raske avslaget til Vigulf, og oppsummerer ellersOslo-avdelingens grunnholdning som følger: – Vi ønsker å bistå yngre, kvalifiserte utøvere, som vil arbeide med samtidsmusikk og er i ferd med å etablere seg, med konserter og verkbestilling, samt å ha et bredt sammensatt konsertprogram av komponister og kompositoriske uttrykk, som ikke spilles så ofte i andre sammenhenger i Oslo.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink, leder i Ny Musikk Oslo 2004

Roger Arve Vigulfs innlegg på Ballade fredag inneholder noen misforståelser om hvordan Ny Musikks lokalavdeling i Oslo anno 2004 arbeider, som jeg med dette håper å få oppklart.

2004 er Ny Musikk Oslo arrangør eller medarrangør av ni konserter. På disse konsertene spiller 16 forskjellige musikere, og det blir framført verk av rundt 40 forskjellige komponister. Et flertall av konsertene, seks stykker, tar utgangspunkt i programforslag som er sendt inn til styret utenfra. De resterende tre er igangsatt på styrets initiativ. De tilsvarende tallene for 2003 er 13 konserter og 23 musikere pluss et kor, hvorav 11 konserter tok utgangspunkt i innkommende programforslag.

En påstand om at enkelte musikere eller komponister har klippekort til Ny Musikk Oslos konserter, faller dermed på sin egen urimelighet.
Det er kanskje nyttig å klargjøre at Ny Musikk har to enheter lokalisert i Oslo. Det ene er den sentrale administrasjonen for Ny Musikk i hele landet, og det andre er Ny Musikk Oslo, som er en lokalavdeling.

Begge disse enhetene arrangerer konserter i Oslo. Administrasjonens arbeid er lønnet, mens lokalavdelingen drives på frivillig, ulønnet basis av et styre på fire tillitsvalgte. Dette styret velges på generalforsamling hvert år.

Ny Musikk er en åpen forening. Hvem som helst kan melde seg inn, uansett profesjon og musikalske preferanser. Alle som melder seg inn og sogner til lokalavdelingen i Oslo, har stemmerett på Ny Musikk Oslos generalforsamling og kan foreslå kandidater til styret.

Det økonomiske utgangspunktet for Ny Musikk Oslos virksomhet er vår andel av lokalavdelingsmidler i Ny Musikk, som til sammen utgjør rundt 70 000 kr. i året, litt avhengig av antall konserter, da noen av midlene tildeles pr. gjennomførte konsert. Alle midler utover dette må styret søke inn, på bakgrunn av godkjente programforslag og våre planer for året, fra fond som Kulturrådets lokale musikktiltak, Komponistforeningen og Fond for utøvende kunstnere. Totalt er dette fortsatt ganske begrensede midler, men vi forsøker å disponere dem til en jevn fordeling av konserter gjennom året innenfor det som er mulig når vi arbeider frivillig.

For å opprettholde det aktivitetsnivået vi ønsker, må styret dermed planlegge relativt langsiktig . Det betyr at Ny Musikk Oslos årsprogram stort sett er lagt innen 1. september året før, som er søknadsfristen til lokale musikktiltak. Høstplanene spikres endelig tidlig på våren, når vi får svar på denne søknaden. Hvert år innen 1. september må Ny Musikk Oslo dessuten levere våre konsertplaner for hele det kommende året til Ny Musikk sentralt.

Ny Musikk sentralt arbeider for tiden med hjemmesider for lokalavdelingene. Når vi får dette, vil vi kunne informere bedre om forhold som dette.

Ny Musikk Oslo mottok et programforslag fra Roger Arve Vigulf for kort tid siden. Vi hadde tilfeldigvis, på grunn av planlegging av en konsert 30.9, møte samme ettermiddag og kunne svare dagen etter. Det er forståelig at en så hurtig respons kan virke overraskende utad, men søknaden er behandlet på et ordinært styremøte. Vi prioriterte også å svare Vigulf raskt, fordi han skrev at han ville søke flere fond med nært forestående søknadsfrister.

Svaret til Roger Arve Vigulf var at forslaget hans dessverre ikke er aktuelt for vårhalvåret, men at vi tar vare på det og kontakter ham hvis det skulle åpne seg en mulighet senere. Planene for vårhalvåret var lagt før 1.september. I tillegg er det vanskelig for Ny Musikk Oslo å inngå et slikt søknadssamarbeid som Vigulf foreslår, på kort varsel, fordi vi også søker f.eks. Fond for utøvende kunstnere til flere konserter, og vi helst vil unngå å være involvert i søknader hos FFUK til hver eneste frist.

Styret i Ny Musikk Oslo ønsker også å prioritere to områder når vi velger ut konserter. Det ene er å bistå yngre, kvalifiserte utøvere som vil arbeide med samtidsmusikk og er i ferd med å etablere seg, med konserter og verkbestilling, og det andre er å ha et bredt sammensatt konsertprogram av komponister og kompositoriske uttrykk som ikke spilles så ofte i andre sammenhenger i Oslo. Den siste prioriteringen innebærer av og til å hente inn en mer etablert utøver, norsk eller utenlandsk, fordi vedkommende er spesielt kvalifisert innenfor et bestemt repertoar. Det kan også innebære å bruke samme musiker flere ganger, hvis repertoaret av samme grunn krever det.

Som internasjonalt etablert klarinettsolist faller Roger Arve Vigulf utenfor første kategori. Det betyr ikke nødvendigvis at han er en uaktuell utøver for oss. Men programforslaget hans inneholdt ett verk av en baltisk komponist, ett verk av Magne Hegdal og ellers verk av Roger Arve Vigulf.

Magne Hegdal blir behørig profilert under årets Ultima og er dermed ikke så aktuell for Ny Musikk Oslo akkurat nå. Hva angår det resterende programmet, kan jeg ikke utelukke at Ny Musikk Oslo en gang kan velge å profilere en bestemt komponist og utøver med en konsert med mange egne verk. Hovedårsaken til vårt avslag var de praktiske omstendighetene. Men jeg går ut fra at Vigulf også kan se at et slikt konsertprogram kan henlede tankene til klippekort, som er noe Ny Musikk Oslos styre vil forsøke å unngå.

Hild Borchgrevink,
leder i Ny Musikk Oslo 2004

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev